Recollida d'oli usat

L’oli que es llença per l’aigüera és molt contaminant i el seu tractament és complex i encareix el procés de depuració. 

Si el reciclem, es pot transformar en combustible biològic, que contribueix a reduir la contaminació atmosfèrica i a disminuir el consum de combustibles fòssils.

Com funciona la recollida d’oli usat?


A casa, separem l’oli

Separem l’oli de cuina usat i el de les llaunes de conserva i, quan estigui fred, guardem-lo en un envàs de plàstic reutilitzat, com ampolles d’aigua o de refrescos.

Portem l’ampolla plena a algun dels 3 contenidors d’oli del municipi

Una vegada l’ampolla estigui plena, cal portar-la a un dels 3 contenidors de color taronja que hi ha a la vila. Cal dipositar l’ampolla ben tancada dins del contenidor (no hi hem d’abocar l’oli).

També podem portar l’ampolla a la deixalleria

Punts de recollida d'oli


​A mitjans del mes de febrer de 2021 es col·locaran els contenidors d'oli usat. 

  • Carrer de l’Horta
  • Av. d’en Piera  cantonada amb carrer del Comerç
  • Av. d’en Piera, 87 (Can Tomeu)

I abans de finals d'any es col·locaran dos més a: 

  • Can Sunyer
  • Plaça d'Anselm Clavé

 

Cost del servei


Gratuït

Àrea responsable

Regidoria de Medi Ambient