Residu verd i compostatge

El compostatge

Què és el compostatge?

El compostatge casolà és un procés natural a partir del qual, una part dels residus orgànics que generem a la llar es poden transformar en compost.

El compost és un adob natural molt útil per a les plantes del nostre hort o jardí.

Per poder realitzar aquest procés des de casa necessitem l’ajut d’un compostador, un recipient dissenyat per a que el compostatge es realitzi sense pudors, mosques o mal aspecte.

Per què és bo fer-ne?

Amb el compostatge es retornen els nutrients al sòl, i es tanca el cicle de la matèria orgànica.

El compost té beneficis per a les plantes i el sòl, per al medi ambient, doncs es redueixen els residus (prop del 40% del residu d’una llar és orgànic), i pel mateix compostaire (estalviem comprar adob). A més, participar de la campanya de compostatge casolà pot representar una bonificació en la taxa de les escombraries.

Què podem compostar?

  • De la cuina: restes de fruita i verdura, pa sec  i restes de menjar cuinat, closques d’ou i fruits secs, marro de cafè i restes d’infusions
  • Del jardí o de l’hort: gespa i altres herbàcies, flors, rams i fulles verdes o seques, serradures de fusta natural, restes petites de poda i branques.

Guia de l'autocompostatge

Residu verd

Els habitatges unifamiliars amb jardí poden treure el residu qualsevol dia que hi ha recollida de matèria orgànica (dilluns, dimecres, divendres i dissabte) sempre que es tracti de petites quantitats, o bé portar-ho a la deixalleria.

Durant la temporada de poda (novembre-desembre) s’habilita 3 contenidors per a la recollida de restes de poda vels veïns i veïnes.

Cost del servei