Residu verd i compostatge

El compostatge

Què és el compostatge?

El compostatge casolà és un procés natural a partir del qual, una part dels residus orgànics que generem a la llar es poden transformar en compost.

El compost és un adob natural molt útil per a les plantes del nostre hort o jardí.

Per poder realitzar aquest procés des de casa necessitem l’ajut d’un compostador, un recipient dissenyat per a que el compostatge es realitzi sense pudors, mosques o mal aspecte.

Per què és bo fer-ne?

Amb el compostatge es retornen els nutrients al sòl, i es tanca el cicle de la matèria orgànica.

El compost té beneficis per a les plantes i el sòl, per al medi ambient, doncs es redueixen els residus (prop del 40% del residu d’una llar és orgànic), i pel mateix compostaire (estalviem comprar adob). A més, participar de la campanya de compostatge casolà pot representar una bonificació en la taxa de les escombraries.

Què podem compostar?

  • De la cuina: restes de fruita i verdura, pa sec  i restes de menjar cuinat, closques d’ou i fruits secs, marro de cafè i restes d’infusions
  • Del jardí o de l’hort: gespa i altres herbàcies, flors, rams i fulles verdes o seques, serradures de fusta natural, restes petites de poda i branques.

Guia de l'autocompostatge

Recollida residu verd. Recollida restes esporga. Ubicació contenidors poda

Els habitatges unifamiliars amb jardí poden treure el residu qualsevol dia que hi ha recollida de matèria orgànica (dilluns, dimecres, divendres i dissabte) sempre que es tracti de petites quantitats, o bé portar-ho a la deixalleria.

Durant la temporada de poda -novembre i desembre- s’habiliten 3 contenidors per a la recollida.

Cost del servei