Taxa de residus

Martorelles canvia el model de taxa de residus

L’equip de govern va canviar el model de l’Ordenança número 6 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals a partir de l'any 2021. Des de la seva creació als anys 50’s la taxa ha estat lineal, és a dir, cada habitatge pagava exactament el mateix.

Ara, d’acord a los noves Directives Marc de Residus de la Unió Europea, s’incorporen als models de taxes mecanismes que van en la direcció del “pagar per generació”, això vol dir que és de justícia fiscal i mediambiental que qui més residus genera, més paga.

Taxa de residus progressiva

La modificació de l’ordenança aprovada incorpora la progressivitat. Per al càlcul de la taxa caldrà tenir en compte el nombre de persones empadronades a l’habitatge:

Habitatge  Tarifa 2024
Sense persona empadronada 343,52 €
Amb 1 persona empadronada 207,05 €
Amb 2 persones empadronades 252,54 €
Amb 3 persones empadronades 298,03 €
Amb 4 persones empadronades 343,52 €
Amb 5 persones empadronades 389,00 €
Amb 6 persones empadronades 434,49 €
Amb 7 persones empadronades 479,98 €
Amb 8 persones empadronades 525,47 €
Amb 9 persones empadronades 616,45 €

Taxa reduïda segons el nivell de renda

L’ordenança incorpora reduccions en funció del nivell de renda de les famílies. La renda familiar anual de tots els membres de la família és una variable que s’ha considerat per a poder aplicar bonificacions de fins el 90%.  Les quota es donarà a conèixer el primer dia de cada any natural i, si no hi ha cap canvi, serà la mateixa durant tot l'any.  

 

Bonificacions

El nou canvi de model de la gestió d’aquesta taxa també comporta l’augment de les bonificacions i la possibilitat que aquestes siguin acumulables fins arribar al 50%

Així, anar cinc vegades l’any a la deixalleria tindrà una bonificació del 15%, mentre que anar-hi un mínim de deu vegades, una del 30%. L’autocompostatge continua comportant una bonificació del 10%.

El servei de recollida de mobles, del primer i tercer divendres de mes, tindrà una bonificació del 15% amb un mínim de dues aportacions l’any. I la participació a una de les dues jornades mediambientals, que cada any organitza l’ajuntament, també donarà dret a una bonificació del 10%. 

Bonificacions anuals  
Entre 5 i 9 vegades a la deixalleria 15%
Més de 9 vegades a la deixalleria 30%
Fer autocompostatge casolà 10%
Fer 2 aportacions a la recollida de mobles   15%
Participar a una jornada mediambiental municipal 10%

Per a optar a les bonificacions cal la targeta de la deixalleria que pots aconseguir a l’OAC.

Canals i formes de Tramitació

Les funcions de gestió i cobrament de la taxa estan delegades a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona *

Les bonificacions es gestionen des de l'Ajuntament.

 

* Les oficines de l'ORGT funcionen amb cita prèvia. La més propera a Martorelles és la del C. de Vic, 30 de Montmeló - Tel. 93-472 91 33 - orgt.montmelo@diba.cat

Darrera actualització: 09.11.2023 | 08:18
Darrera actualització: 09.11.2023 | 08:18