Taxa de residus reduïda

Aquest tràmit permet la reducció de l'import de la taxa en funció del nivell de renda de la família o unitat de convivència. La renda anual de tots els membres de l'habitatge és una variable que s’ha considerat per a poder aplicar bonificacions de fins el 90%.

Normativa de referència:

Ordenança fiscal número 6 - Taxes per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Termini de presentació

28 de febrer

Altres avantatges econòmics

Aquesta mateixa taxa també ofereix la possibilitat de beneficiar-vos de 4 tipus de bonificacions més per:

Recollida de mobles i trastos vells
L'ús de la deixalleria
El compostatge de residus orgànics
La participació en activitats ambientals

Els 4 tipus de bonificacions podran sumar fins a un màxim de reducció de la tarifa del 40%.

Quin cost té:

Depèn de la reducció que us pertoqui

Quan es dóna resposta:

Un cop feta la valoració del vostre nivell de renda s'emetrà un informe a l'Organisme de Gestió Tributària. Si teniu dret a la reducció, s'aplicarà automàticament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Unitats familiars o de convivència de Martorelles.

Cal aportar:

 • Formulari 2114 Sol·licitud taxa de residus reduïda

  Si ens doneu permís, aquest formulari inclou una autorització per tal que l'Ajuntament pugui consultar a l’Agència Tributària les vostres dades fiscals i, si és el cas, aplicar-vos directament la reducció corresponent.

 • Documentació a aportar en cas d'oposar-se a la consulta de dades

  - Còpia de document d'identitat de la persona sol·licitant.
  - Còpia de l'últim rebut d'escombraries pagat.
  - Volant d'empadronament col·lectiu.
  - Certificat d'ingressos de la unitat familiar (tots els membres en edat de treballar que constin al volant de convivència).
  - Justificant d'ingressos de la Seguretat Social (jubilació o pensió).
  - Justificant d'alta al Servei d'ocupació com a demandant de treball.
  - Justificant de no percebre cap subsidi per desocupació.
  - Justificant d'ingressos per subsidi de desocupació.

 • Si la persona sol·licitant és llogatera de l'habitatge i la propietat repercuteix la taxa al preu del lloguer

  Contracte de lloguer on consti la distribució de les despeses de la vivenda

 • Les persones Sol·licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. Amb cita prèvia de 15h a 16h i els dimarts de 16h a 18:30h.
Vegeu situació en el mapa

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 17.02.2021 | 08:30