ORDENANÇA 6. Taxes prestació servei recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Darrera actualització: 04.05.2022 | 18:04