ORDENANÇA 6. Taxes prestació servei recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Taxes prestació servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. Taxa escombraries (Aprovada l'any 2023)

Ordenança fiscal 6 - Ordenança fiscal número 6 - Text vigent 

 

⇒ Textos de l'ordenança històrics i per tant, NO VIGENTS:

  • Any d'aprovació 2022
  • Any d'aprovació 2021
  • Any d'aprovació 2020
Darrera actualització: 16.01.2024 | 12:31