ORDENANÇA 6. Taxes prestació servei recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Taxes per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans - Any 2022 

Ordenança fiscal 6 - Ordenança fiscal número 6 - Text vigent 

 

⇒ Textos històrics desfasats:

2021 /  2020

Darrera actualització: 07.06.2022 | 15:21