Deixalleria de Martorelles

Informació d'interès

La deixalleria és un element clau en la recollida selectiva. Recull les restes que no tenen cap contingut exprés

Horari (setembre - juny):                                                                                                                                               

 • Dilluns: tancat
 • Dimarts de 16h a 19h
 • Dimecres a divendres de 9:30h a 13:30h i de 16h a 19h
 • Dissabte de 9h a 15h
 • Diumenge de 09 a 14:30h

Horari estiu (Juliol i agost)

 • Dimarts: de 16h a 19h (totes les deixalleries)
 • Dimecres a diumenge: de 8h a 14h (totes les deixalleries)

La deixalleria de Granollers Sud romandrà oberta tot el mes d'agost.

 

Contacte

Com aconseguir la targeta de la deixalleria?

Actualment per accedir a la deixalleria cal disposar de la targeta que  es lliura a l'OAC . És necessari tant per a particulars com per a activitats econòmiques. Amb la targeta agilitzem el pas per la deixalleria i millorem el control de les entrades per poder aplicar les bonificacions pertinents al rebut de la taxa de residus de l'any següent:

 • Anar entre 5 i 9 vegades l'any a la deixalleria té una bonificació del 10%
 • Anar 10 vegades, o més té una bonificació del 20% 

Quins residus s'admeten i quins no?

 • Especials:
  • Pneumàtics, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses i olis minerals usats.
 • Ordinaris: 
  • Paper i cartró, vidre, envasos lleugers, plàstics, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats, ampolles de cava senceres i càpsules de cafè.
 • Voluminosos: 
  • Mobles i altres, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…).
 • Altres: 
  • Fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d’obres menors
 • Materials no admesos: 
  • Materials barrejats, matèria orgànica (excepte restes de pa sec), residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, materials explosius, residus radioactius i residus sanitaris.

Cost del servei

Gratuït

Àrea responsable

Regidoria de Medi Ambient