Consell d'Infants

Òrgan informatiu, consultiu i d'assessorament per gestionar la col·laboració, la participació i la promoció d'activitats per a la canalla de Martorelles. Consell Infants

Un dels eixos de les polítiques de l’Ajuntament de Martorelles és Impulsar la infància com a ciutadania activa amb drets. Els infants compromesos en projectes col·lectius, demostren que la participació infantil és un motor de transformació social.

Projectes en que ha treballat el Consell d’Infants

el camí escolar, el logotip del camí escolar, el disseny del proper parc de Carrencà, la celebració anual de la diada dels drets dels Infants...

Què és el Consell d’Infants de Martorelles?

 • És un espai de participació on els nens i les nenes poden exercir els seus drets civils com a ciutadania.
 • La seva mirada, a la seva alçada, s'enfoca cap a punts de vista, necessitats i interessos que, sovint, passen desapercebudes entre les persones adultes.
 • Aquesta és una iniciativa treballada en base a la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l'adolescència de Catalunya i emparada en els drets de la mainada, reconeguts per les Nacions Unides.

Quines són les funcions del Consell d’Infants de Martorelles?

Conèixer, observar, valorar, opinar, reivindicar, proposar, dissenyar  tots aquells temes que poden afectar a la canalla del nostre poble.

Qui forma el consell?

Els 14 consellers i conselleres de 4rt, 5é i 6è dels dos centres d'educació primària que han estat elegits de forma democràtica pels seus companys i companyes.

Qui fa possible aquest consell?

 • Tot l'alumnat de primària de les dues escoles de Martorelles que traslladen les opinions als seus representants.
 • Les conselleres i consellers que assisteixen a les trobades mensuals del Consell i comparteixen opinions i en consensuen les respostes.
 • L'equip tècnic, així com el polític que gestionen les convocatòries,  faciliten la logística necessària i possibiliten la comunicació pública del treball realitzat pel consell d'infants.
 • Les escoles de primària que segueixen el projecte i donen suport fent de pont de comunicació amb les tutores dels cursos implicats, consellers/es i famílies.
 • La tutoria de 4rt, 5è i 6è que cedeixen l'espai de temps necessari perquè els consellers/es puguin exposar el que han treballat i puguin recollir les opinions de l'alumnat.
 • Les famílies dels consellers i conselleres que autoritzen als infants d'assistir a les trobades.
 • La ciutadania de Martorelles que reben la informació del treball del Consell.

Com s'ha creat i com funciona?

 • L’Ajuntament i les escoles de Martorelles pretenen facilitar a l’alumnat l’aprenentatge dels mecanismes de representació i participació democràtica.
 • Hi participen els dos centres d’educació primària realitzant dinàmiques a les aules de 4t, 5è i 6è.  Es tracten temes com els drets dels infants, el dret a la participació...
 • Reglament del Consell d'Infants  

 

Darrera actualització: 4.11.2022 | 15:38