ORDENANÇA 11. Taxa ocupació terrenys d'ús públic amb taules i cadires

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.- Taxa taules. Taxa cadires

Ordenança fiscal 11 - Ordenança fiscal número 11 - Text vigent

 

⇒ Textos històrics desfasats:

Any 2019

Darrera actualització: 19.01.2023 | 16:22