ORDENANÇA 12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions

Taxa parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic

⇒ Per tramitar l'autorització per a l'exercici d'activitats recreatives firals i d'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions. Ves-hi 

Ordenança fiscal 12 - Ordenança fiscal número 12  

Darrera actualització: 5.05.2022 | 11:09