ORDENANÇA 19. Taxa llicència autotaxi

Taxa per a la llicència d'autotaxi. Taxa taxi. Taxa llicència taxi

Ordenança fiscal 19 - Ordenança fiscal  número 19 - 

Darrera actualització: 19.01.2023 | 16:24