ORDENANÇA 26. Taxa prestació servei escola bressol

Taxa per a la prestació del servei d'escola bressol

Ordenança fiscal 26 - Ordenança fiscal número 26 - 

Darrera actualització: 05.05.2022 | 11:15