El psicòleg a l'escola bressol

Dimarts, 27 de setembre de 2022 a les 00:00
  • Article a càrrec del servei de psicologia infantojuvenil de l'Ajuntament de Martorelles. 

 

EL PAPER DE LA PSICOLOGIA EN L’ATENCIÓ PRECOÇ (0-3 ANYS)

El Servei de Psicologia és un espai destinat a nens, nenes, adolescents i les seves famílies per acompanyar-los davant de les dificultats del dia a dia i els canvis que es van produint en cada etapa de la vida.

Aquest servei, promogut per la regidoria de Benestar i Família, està situat a l’Espai Cívic El Safareig (al Parc de Can Sunyer), el gestionem dues psicòlogues, l’Alba i la Carla. Una de les funcions del servei és l’atenció directa a l’escola bressol del municipi, Els Cirerers.

 

LA PETITA INFÀNCIA (0-3 ANYS)

L’etapa dels 0-3 anys és una etapa molt important per al desenvolupament dels infants ja que té lloc l’adquisició de les habilitats dels infants en les diferents àrees: cognitiva, motriu, de relació i de comunicació. Durant aquesta etapa hi ha molts canvis i en algun moment poden sorgir alguns aspectes que ens poden cridar l’atenció, com dificultats en l’inici de la parla o del caminar, poc interès cap als altres infants, inquietud i canvis de joc constant, mossegades, regressions… 

Alhora, per a les pròpies famílies, les novetats i els canvis d’aquests primers anys poden generar inquietuds i dubtes sobre l’estil de criança, inseguretats en el rol de pares i mares i canvis en les expectatives.

 

LA PSICÒLOGA A  L’ESCOLA BRESSOL

El paper de la psicòloga a l’escola bressol té com a objectiu donar resposta a les dificultats transitòries o de risc que poden aparèixer durant la petita infància i se centra en els següents àmbits:

  • Realitzar l’observació directa de l’evolució dels infants, detectar dificultats en el desenvolupament i derivar a altres serveis (A 4 grapes¹,  CDIAP²…), quan sigui necessari.
  • Donar orientació a les famílies que ho demanin.
  • Oferir recolzament i orientació a les educadores de l’escola bressol per poder entendre i atendre a l’aula als infants dels quals s’ha fet observació i per acompanyar a les famílies en el dia a dia.

 

QUAN PODREM TROBAR A LA PSICÒLOGA?

La psicòloga estarà presencialment a l’escola bressol un matí al mes. Per tal de concertar una cita, cal posar-se en contacte amb les tutores de l’infant o amb direcció.

 

¹A 4 grapes: És un espai d’acompanyament per a les famílies amb infants de 0 a 6 anys amb la finalitat de compartir vivències, dubtes i neguits durant la criança dels fills i filles, on els infants gaudeixen d’un espai de joc.

²CDIAP: El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç és un servei públic per a infants de 0 a 6 anys i les seves famílies. Es treballa des de la prevenció i la detecció de possibles trastorns del desenvolupament mitjançant una atenció global i multidisciplinar.

 

Alba Ferré i Carla Viladot

Psicòlogues infantojuvenils

Darrera actualització: 27.09.2022 | 08:53