"Cal millorar els hàbits en l’ús del consum energètic"

Dimecres, 4 de gener de 2017 a les 00:00

Josep Maria Ortiz (Terrassa, 1980) és enginyer industrial especialitzat en instal•lacions i energia. És el gestor i assessor energètic de l’Ajuntament de Martorelles i forma part del projecte Energiètica.

Amb el fred, creix l’interès per l’estalvi i l’eficiència energètica. A què ens referim quan parlem d’això?

En períodes hivernals és quan els consums d’energia, sobretot a nivell domèstic, augmenten perquè hi ha un ús més intensiu de sistemes de calefacció i de més hores de llum artificial perquè el dia és més curt. I sí que és cert que durant aquesta època l’usuari veu com li arriben unes factures energètiques, gas i electricitat, per sobre de la mitjana. I és quan es desperten les alarmes i aquest interès per veure què pot fer reduir els consums. 

Estalvi i eficiència energètica són dos conceptes una mica diferents: l’estalvi va lligat simplement a reduir l’import de la factura; i l’eficiència va lligada a aconseguir el mateix resultat però amb un menor consum energètic. 

Quines mesures són claus per aquest estalvi i eficiència a la llar?

Està clar que l’ús de l’energia va lligat als hàbits de cadascú. La manera més eficient de reduir la factura és consumint menys energia, això és obvi. Com es fa? El primer que caldria fer és millorar els hàbits d’ús de l’energia. Per exemple, en temes de calefacció, organitzar bé els horaris i ajustar la temperatura, evitar tenir llums i electrodomèstics innecessàriament encesos, evitar els consums dels que estan en standby... 

A nivell purament econòmic, aconseguir la tarifa elèctrica/gas més econòmica, ajustar la potencia elèctrica contractada, o agrupar els consums d’electricitat d’electrodomèstics que podem programar (rentadora, rentaplats, assecadora,...) en la franja horària que sabem que els preus son fins a un 40% més econòmics (horaris nocturns i de matí)...

El segon pas ja seria fer modificacions que requereixen inversions, que estan justificades amb un estalvi econòmic i mediambiental, com poden ser la millora d’aïllaments tèrmics (murs i portes i finestres), o millora de l’eficiència dels consumidors d’energia que tenim a casa Caldera, electrodomèstics, llums...

Creus que la ciutadania té prou informació sobre el tema?

La informació hi és, però un cop disposen d’informació la majoria de les vegades les actuacions no es tiren endavant, perquè el no disposar de prou seguretat de saber quins èxits aconseguirà fent aquella actuació, fa que moltes vegades ho freni. Això és degut a que les coses si no es mesuren no es poden quantificar. La gent, normalment, no té equips de mesura a casa que puguin quantificar que suposaria si canviés el tipus de llum, la caldera o posés aïllament... Sí que la gent sent a parlar molt del tema però no ho acaba de posar en pràctica en el seu dia a dia. 

"La realitat de cada habitatge la té l'usuari, però si no té les eines no pot actuar"

I què cal per poder-ho posar en pràctica?

Hi ha moltes eines a nivell divulgatiu, el que falta és que arribin a la ciutadania. També hi ha certs equips de mesura que avui dia tenen un preu raonable i un usuari els pot instal•lar a casa. Per exemple, mesuradors de consum d’energia elèctrica que veus hora a hora quin consum tens... I una vegada veus aquesta realitat al teu habitatge pots actuar. 

O, per exemple, amb la nova tarifa elèctrica el preu de l’electricitat varia depenent de la franja horària. Aleshores, si sabem que la tarifa de nit o de matí és més econòmica que la resta del dia, podem programar alguns electrodomèstics perquè es posin en marxa a les hores nocturnes. 

La realitat de cada habitatge la sap l’usuari, però si té aquestes eines pot decidir; si no les té, va cec i no pot actuar. 

Què és el certificat energètic?

El certificat d’eficiència energètica és l’equivalent a les etiquetes que trobem en els electrodomèstics quan els comprem. La informació que intenten transmetre és quin consum d’energia tindrà el seu ús. Per exemple, saps si una rentadora et consumirà més energia que una altra... Doncs amb els habitatges és el mateix. Aquest certificat et dóna a entendre quin consum d’energia tindràs en comparació amb una altra que sigui més o menys eficient. Si tens una bona puntuació, en comparació amb un altre habitatge semblant amb pitjor qualificació, el nivell de facturació serà més ajustat i si la qualificació és molt baixa ja saps que allà hi ha associat un consum d’energia a raó de que aquell edifici no és tan eficient energèticament. 

Aquesta qualificació es valora en diferents paràmetres. Els punts forts són l’aïllament de l’edifici; l’eficiència dels sistemes de calefacció; el sistema d’enllumenat... i tot això fa una mitjana que et dóna la nota de qualificació. 

Darrerament es parla de molts casos de pobresa energètica. Què és? 

Acostuma a anar associada a una pobresa econòmica dins un nucli familiar. Pels motius que siguin, hi ha mancances econòmiques que no permeten fer front a les factures energètiques, igual que d’altres factures. El problema és que l’energia és un recurs imprescindible per viure en un habitatge (electricitat i gas). Si de cop i volta no podem fer front al subministrament i el proveïdor deixa de subministrar, deixarem de cobrir unes necessitats bàsiques com tenir una temperatura de confort a la llar o fer anar certs electrodomèstics que són necessaris pel dia a dia. 

Creus que la llei de pobresa energètica de la Generalitat de Catalunya és una bona mesura per eradicar-la?

La llei és totalment eficient per tal de no tallar el subministrament en aquests casos. Però sí que és cert que, com ja està feta, s’ha de seguir el protocol. Darrere de cada cas hi ha d’haver un informe de serveis socials que pugui validar que aquell perfil d’usuari compleix els estàndards qualificats com a pobresa energètica. 

"L'estat ha d'apostar més per les energies renovables i no carregar amb molta base els impostos"

L’estat espanyol és el quart país de la UE en pobresa energètica. Com hem arribat a aquesta situació?

Els preus de l’energia, comparant-los amb la resta de països de la Unió Europea, són dels més alts. Per tant, els imports són elevats i fer-hi front costa més. Per què són elevats? Al final és un tema més polític que tècnic. Cal apostar més per les energies renovables per poder reduir el preu de l’energia; no carregar amb molta base els impostos d’un recurs com és l’energètic...

En clau local, al 2014 Martorelles va engegar “Energiètica”, un projecte per l’estalvi i l’eficiència energètica. En què consisteix i quines mesures s’han adoptat?

És un projecte transversal dins l’Ajuntament que vol sensibilitzar la ciutadania en l’ús ètic de l’energia. Es treballa en diferents àmbits com en l’adequació dels equipaments municipals, com a consumidors d’energia, per ser més eficients i donar exemple a la població per a que a casa puguin aplicar-ho.  A la vegada, també es treballa en la sensibilització ciutadana, en l’assessorament tècnic, ...

Dins Energiètica, també hi forma part el projecte Tripl3-E. De què es tracta?

Per començar, el nom va lligat al tema: Tripl3-E d’estalvi, energia i eficiència. L’objectiu és aconseguir un estalvi energètic, econòmic i mediambiental (també triple èxit); i aquest estalvi generat es repartirà també en quatre parts. Una part (30%) serà per qui paga la factura, en aquest cas l’Ajuntament; una altra part (30%) serà per qui genera l’estalvi, escoles o entitats; una altra  (30%) per la reinversió en matèria d’eficiència energètica; i un 10% serà destinat a casos de pobresa energètica al poble. 

Aquest projecte rau del projecte europeu que va engegar la Diputació de Barcelona Euronet 50/50 enfocat a les escoles i que ha tingut una durada de sis anys i que tenia el mateix objectiu : generar uns estalvis i aquests repartir-los per tenir un incentiu. El projecte es va acabar i la intenció de l‘Ajuntament ha estat continuar amb un abast més global. Ara se seguirà treballant amb les escoles, però també amb entitats que fan servir equipaments municipals, amb empreses de serveis contractades i que poden influenciar en l’ús de l’energia com les empreses de neteja o de gestió d’equipaments com la piscina municipal. Al final, es tracta d’incloure aquest concepte d’eficiència i estalvi energètic en el dia a dia del municipi.

Què ha de fer un ciutadà de Martorelles si vol resoldre qualsevol dubte o consulta pel que fa l’estalvi energètic?

L’Ajuntament disposa d’una oficina energètica virtual d’atenció al ciutadà per poder donar aquest tipus d’assessorament. D’entrada, cal enviar un correu electrònic a gestorenergetic@martorelles.cat o adreçar-se a la seva atenció a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Si la consulta o dubte és breu, es podrà resoldre directament per telèfon o via correu electrònic; i si requereix de més explicació, el ciutadà podrà demanar cita amb el gestor energètic. 

Darrera actualització: 24.10.2023 | 13:51