Fent camí

Dilluns, 1 de febrer de 2016

UxM - Febrer 2016

Avança la legislatura i ja es comencen a entreveure les llums i les ombres de la nova cuatricoalició governant: les incoherències, la inexperiència, els errors i urgències.

La contractació d’assessors externs; per crear protocols en Serveis Socials, redactar un PAM, ....

Aquestes escenes estan molt gastades en la política del nostre país, indignen els ciutadans i suposen un forat per a les arques.

Veïns! Els nous governants, han de treballar més, les dimensions del nostre municipi són modestes, només cal sortir dels despatxos donar-se una volta i preguntar, per detectar les necessitats i mancances.

Aproven els pressupostos per al 2016, de manera precipitada, deixant-nos poc marge de maniobra per poder-los estudiar en profunditat.

Volem alertar que malgrat la pujada d’impostos i l’esforç que suposarà a les famílies, la compensació que rebrem no mantindrà la mateixa relació, la inversió reflectida en aquests pressupostos és pràcticament nul·la, de manera que el resultat, ja s’ho poden imaginar! un poble de nou estancat.

Això sí! una partida ampliada i generosa per a Serveis Socials, està molt bé!, però no esmena els problemes de fons, sinó amorteix les mancances d’unes poques famílies del poble en desgreuge amb altres, i sacrifica accions que podrien ser més afavoridores per a tothom.

Aproven el PAM, presumint de la participació ciutadana, l’assistència no va superar les 40 persones.

Conté 272 actuacions en tots els àmbits, com a objectiu perfectes, com a propòsit inabastables. No mantenen cap paral·lelisme amb els pressupostos. Materialment no es podran executar.

UXM seguim treballant per aconseguir un poble millor, ens poden seguir: facebook.com/UnitsxMartorelles

Darrera actualització: 11.01.2019 | 11:57