Impostos i Taxes Municipals: Necessaris per nodrir el Pressupost Municipal

Dilluns, 6 de novembre de 2023

Junts per Martorelles (JxM) - Novembre 2023

El passat 23-10-2023 es va celebrar el Ple Extraordinari per modificar ordenances Fiscals que regulen diferents Taxes i Impostos, es van modificar tres ordenances

l’Ordenança fiscal núm. 1, Impost sobre Bens Immobles “IBI”
l’Ordenança fiscal núm. 2, Impost sobre Activitats Econòmiques “IAE”
l’Ordenança fiscal núm. 6, taxa per a la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

El Grup Municipal de Junts per Martorelles va votar en contra de les modificacions a l’alça de l’IBI i de l’IAE i es va abstenir en la de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans; ens vam abstenir al no haver participat del procés de revissió

Martorelles te un Pressupost al 2023 de 10.337.595 € un 34% mes que fa 10 anys, amb 4.859 habitants vol dir que per habitant correspon 2.127’51€. En el 2013, el pressupost Municipal era de 7.714.024€ amb 4882 habitants o sigui 1.580€ per habitant. Qualsevol veí pot fer un pensament i veure si aquest 34% d’augment en aquests 10 anys ha contribuït a la millora del poble en relació al augment dels ingressos que ha tingut el Municipi, 2.623.591€

Aquest grup Municipal no pot aprovar sense haver participat en la elaboració de les modificacions de les tres ordenances fiscals; per posar un exemple en l’Impost de Bens Immobles IBI es va aprovar que es reduís de tres anys a dos anys la bonificació del 50% als veïns que instal·lin plaques solars als teulats de les cases unifamiliars, quan s’augmenta de tres anys a 4 anys la bonificació del 50% als edificis de cases plurifamiliars.

Si Tenim en compte que el 99% de les plaques solars existents a Martorelles s’han instal·lat a cases unifamiliars, perquè de tots els edificis que hi ha a Martorelles nomes 1 s’ha instal·lat plaques solars i per 4 habitatges de un total de 22. El motiu de la poca instal·lació de plaques solars en edificis es perquè s’ha de limitar la producció al consum en hores diürnes doncs l’excés de producció no es compensa.

En resum amb la aprovació que es va fer inicialment en el ple del dia 23 no s’ha tingut en compte el facilitar la instal·lació de plaques solars que no emeten contaminants atmosfèrics ni gasos d’efecte hivernacle en generar electricitat, ha privat la recaptació sobre la ecologia. També va condicionar el nostre vot al fet de no disposar dels expedients per analitzar amb el temps suficient, dons es convoca el ple un dijous pel dilluns següent quatre dies amb un diumenge inclòs. 

Aquest es el meu numero de telèfon 622303936 i aquesta la meva adreça de correu electrònic monzoga@martorelles.cat.

Darrera actualització: 6.11.2023 | 09:31