Un nou model econòmic i ecològic basat en el bé comú

Dijous, 1 de novembre de 2018 a les 00:00

ICV-EUiA - Novembre 2018

Volem una economia democràtica, respectuosa amb l’entorn i al servei de tothom. La crisi econòmica de 2008 i les polítiques de retallades dutes a terme a Europa, Espanya i Catalunya han multiplicat les desigualtats i han fet empitjorar les condicions de vida de la gran majoria de la població. 

Per fer front a aquesta situació cal posar les bases d’una societat diferent, que doni prioritat a les persones i a la col•lectivitat i no al benefici individual, que recuperi el valor de la comunitat i que abordi els greus reptes ecològics i energètics pendents. Defensem, en aquest sentit, un nou model econòmic basat en la sostenibilitat i la solidaritat, assumint que haurem de transformar moltes de les nostres maneres de produir i consumir a fi de fer-les ecològicament i socialment sostenibles.

En un planeta finit, sotmès a una crisi ecològica global, el model econòmic capitalista posa en perill la vida i el benestar de molta gent en el present, i de totes les generacions futures. És evident que aquest model econòmic és el principal responsable de la crisi ecològica que vivim. Ara bé, no podem deslligar aquesta crisi ecològica de la injustícia social originada per aquest mateix sistema. 

La crisi ecològica té una forta dimensió social, com demostren els forts impactes que en poblacions empobrides generen les extraccions de recursos i els abocaments de residus lligats al consum dels països rics. Uns països on, d’altra banda, coexisteixen estils de vida molt intensius en ús d’energia i materials amb greus situacions de pobresa energètica. Cal, per tant, que tant el diagnòstic que fem de la situació actual com el nou model de país que proposem adoptin la mirada de la justícia ambiental i incorporin una visió democratitzadora, tenint en compte qüestions com l’accés, el control i l’apropiació dels recursos naturals. Les solucions a la problemàtica ambiental han de ser democràtiques i socialment justes.

Darrera actualització: 14.01.2019 | 09:03