Activat el Pla Alfa

Dijous, 4 de juny de 2015
Degut a les actuals condicions meteorològiques i al risc potencial d’incendi forestal, s’activa el Nivell 1 del Pla Alfa al Vallès Oriental per avui

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (DGMNB) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural té encomanada la prevenció dels incendis forestals. És dins d'aquesta responsabilitat on s'emmarca el sistema d'avaluació de l'evolució del perill d'incendi forestal. En aquest recull es presenten diferents eines per valorar el perill d'incendi que de forma ininterrompuda se segueixen a la DGMNB al llarg de l'any. Totes es valoren individualment i en conjunt i a partir d'aquí s'elabora el mapa de perill diari que és l'eina per donar suport a les decisions que dia a dia es prenen a la DGMN com l'activació del Pla Alfa, el moviment d'efectius, la coordinació amb bombers i protecció civil, l'avís a les entitats territorials, les autoritzacions per fer foc, l'avís de perill a la població, etc..

 

-       Mesura directa en camp d'humitat de combustibles.

-       Mapes de variables i índexs de perill de component meteorològic.

-       Càlcul de percentils de les variables bàsiques.

-       Informació històrica d'incendis i situacions ocorregudes els darrers anys.

-       Gràfics de sensors específics de seguiment del risc.

-       Seguiment de patrons meteorològics sinòptics relacionats amb el risc d'incendi.

-       Mapes estàtics: combustibles forestals, inflamabilitat, altimetria...

 

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin. 

L'activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc. En funció de les situacions de perill es gradua en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca.

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la DGMNB, la realització de determinades actuacions preventives i, en els casos dels nivells 2 i 3, també l'activació de les fases de prealerta i alerta previstes en el Pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya). 

El nivell 1 activitat per la zona del Vallès Oriental comporta vigilància prioritària d'incendis forestals als efectius de la DGMNB.

 

Darrera actualització: 29.08.2018 | 13:26