Aprovació del cartipàs municipal i dels representants a entitats supramunicipals, consorcis i consells. Ple de juny de 2023

Dimecres, 28 de juny de 2023
 • En el mateix ple també s’aproven les retribucions i indemnitzacions dels regidors.

Aquest dimarts 27 de juny es va celebrar la primera sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Martorelles. Una sessió convocada, d'una banda, per sortejar els membres de les meses electorals de les Eleccions Generals del 23 de juliol; i de l'altra, per definir l'organització municipal pels propers quatre anys. 

Així, els punts 5, 6, 7 i 8 van aprovar per unanimitat la constitució de la Comissió Especial de Comptes, el nomenament dels representants de la Corporació a entitats supramunicipals, consorcis, ADF i  òrgans consultius supramunicipals, el nomenament  dels representants de la Corporació en el Consell Escolar Municipal, als Consells Escolars de Centre i Consell de Participació de l’Escola Bressol; i la designació dels membres a diferents comissions d’estudi municipals respectivament. 

El punt 9 de l’ordre del dia va aprovar, amb els set vots a favor de l’equip de govern i quatre abstencions de PSC-MAPM i JUNTS, la determinació de les retribucions i indemnitzacions dels regidors i regidores del plenari per aquest mandat. Més informació a www.martorelles.cat/noticies.. 

Veure cartipàs 2023/27

 

Comissió Especial de Comptes

President:

 • Marc Candela Callado, alcalde o regidor en qui delegui.

Vocals:

 • Roger Parera Riera (ERC-AM) - titular
 • Gerard Del Caño Grañé (ERC-AM) - substitut
 • Àngel Parriego Castillo PSC-MAPM-CP - titular
 • Octavi Mill Pérez (PSC-MAPM-CP - substitut
 • Andreu Monzó Garza (JxM) - titular
 • Mònica Utrilla Montserrat (MECP-ECG) - titular
 • Daniel Monserrat Vargas (MECP-ECG) - substitut

 

Entitats supramunicipals

Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles

 • Mònica Utrilla Montserrat, regidora
 • Anna Nogueres Vallbona, regidora
 • Andreu Monzó Garza, regidor

 

Mancomunitat El Galzeran

 • Marc Candela Callado, alcalde (titular)
 • Mònica Utrilla Montserrat, regidora (titular)
 • Anna Nogueres Vallbona, regidora (suplent)
 • Daniel Monserrat Vargas, regidor (suplent)

 

Entitat de Conservació del Polígon Industrial: Daniel Monserrat Vargas, president

Consorci Localret: Roger Parera

Consorci Teledigital Mollet: Roger Parera

Consorci DO Alella:

 • Anna Nogueres Vallbona, titular
 • Daniel Monserrat Vargas, suplent

Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès

 • Remei Verjuan Clavero, titular
 • Mònica Utrilla Montserrat, suplent

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: Marc Candela Callado

Consorci Parc de la Serralada Litoral: Marc Candela Callado

Consorci Besòs-Tordera: Marc Candela Callado

Agrupació de Defensa Forestal “La Conreria”: Gerard del Caño Grañé

Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat: Marc Candela Callado

Xarxa Local de Consum: Remei Verjuan Clavero

Associació de Municipis catalans per a la recollida selectiva Porta a Porta: Marc Candela Callado

Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà – AMTU:

 • Marc Candela Callado, titular
 • Roger Parera Roca, substitut

 

 

Consell escolar municipal

President:

 • Marc Candela Callado, alcalde

Vocals:

 • Mònica Utrilla Montserrat
 • Anna Nogueres Vallbona
 • PSC: Àngel Parriego Castillo
 • Andreu Monzó Garza

 

Comissions d'estudi

Comissió d’estudi de l’ordenança de Convivència Ciutadana:

 • President, Gerard del Caño Grañé
 • Anna Nogueres Vallbona
 • Daniel Monserrat Vargas
 • PSC-MAPM-CP: Àngel Parriego Castillo
 • Andreu Monzó Garza

 

Comissió d’estudi de l’ordenança de Circulació de Vehicles:

 • President,  Marc Candela Callado, alcalde
 • Gerard Del Caño Grañé
 • Daniel Monserrat Vargas
 • PSC-MAPM-CP: Àngel Parriego Castillo
 • Andreu Monzó Garza

 

Comissió Municipal del Nomenclàtor:

 • President, Marc Candela Callado, alcalde
 • Anna Nogueres Vallbona
 • PSC-MAPM-CP: Octavi Mill Pérez
 • JXM: Andreu Monzó Garza
 • MECP-ECG: Mònica Utrilla Montserrat

 

Comissió d’estudi del Programa d’Actuació Municipal (PAM)

 • President, Marc Candela Callado, alcalde
 • ERC: Anna Nogueres Vallbona, titular
 • ERC: Roger Parera Roca, suplent
 • PSC-MAPM-CP: Maria del Carmen Villarrazo Ruiz, titular
 • PSC-MAPM-CP: Àngel Parriego Castillo, suplent
 • JXM: Andreu Monzó Garza
 • MECP-ECG: Daniel Monserrat Vargas, titular
 • MECP-ECG: Mònica Utrilla Montserrat, suplent

 

Comissió de Transparència:

 • President: Octavi Mill Pérez
 • ERC-AM: Roger Parera Roca
 • JxC: Andreu Monzó Garza
 • MECP-ECG: Mònica Utrilla Montserrat

 

Comissió per a l’estudi de la gestió directa del servei d’aigua a Martorelles:

 • Marc Candela Callado, alcalde, que presidirà la comissió
 • Gerard del Caño Grañé, Tinent d’Alcalde
 • Maria del Carmen Villarrazo Ruiz, regidor/ra
 • Mònica Utrilla Montserrat, regidor/ra
 • Andreu Monzó Garza, regidor
 • Crispulo Pérez, arquitecte tècnic municipal
 • Mercè Raich, tècnica de medi ambient
 • Adrià Soler Escolà, tècnic jurídic
 • Francesc Subirà Maseras, Cap de Manteniment
 • Montserrat Torrents Pedragosa, secretària accidental municipal
 • Adela Grau Milà, interventora accidental municipal
 • 2 representants d’una Comissió Ciutadana

 

Comissió d’estudi sobre l’exercici de l’activitat econòmica de prestació del servei municipal d’escola bressol mitjançant constitució d’una societat mercantil el capital de la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament:

 • President:  Marc Candela Callado, alcalde, que presidirà la sessió.
 • Secretari: La secretaria de la corporació
 • Vocals:
 • Regidor Gerard Del Cañó Grañé
 • Regidor Monica Utrilla Montserrat
 • Regidor Andreu Monzó Garza
 • Regidor/a. Maria del Carmen Villarrazo Ruiz
 • Adela Grau Milà, interventora accidental de la corporació
 • Adrià Soler Escolà, responsable de contractació de la corporació
 • Cristina Castro Valdivieso Morquecho, tècnica d’ensenyament de la corporació
 • Crispulo Perez, Cap de via pública, obres i serveis

 

Retribucions i indemnitzacions

 

Retribucions dels regidors amb dedicació

 • Marc Candela Callado (Alcalde) - Dedicació exclusiva - 46.375,68 euros (efectives en 14 pagues any)
 • Monica Utrilla Montserrat (1a Tinent d'alcaldia) - Dedicació parcial del 60% - 27.825,41 euros (efectives en 14 pagues/any)
 • Anna Nogueres Vallbona (2a Tinent d'alcaldia) - Dedicació parcial del 60% - 27.825,41 euros (efectives en 14 pagues/any)
 • Gerard del Caño Grañé (3r Tinent d’alcaldia) - Dedicació parcial del 60% - 27.825,41 euros (efectives en 14 pagues/any)
 • Roger Parera Roca (Regidor delegat) - Dedicació parcial del 30% - 13.912,70 euros (efectives en 14 pagues/any)
 • Daniel Monserrat Vargas (Regidor delegat) - Dedicació parcial 30% - 13.912,70 euros (efectives en 14 pagues/any)

Indemnitzacions per a regidors sense dedicació

 • Assistències a Plens: 260,00 €
 • Assistències a Comissió Especial de Comptes: 53,00 €
 • Assistències a Junta de Portaveus: 105,00 €
 • Assistències a Junta de Govern Local: 130,00 €
 • Assistències a Comissions d’estudi: 53,00 €

 

Darrera actualització: 14.09.2023 | 14:52