Comencen els treballs de substitució de tot l'enllumenat públic a led

Dimarts, 6 de febrer de 2024
  • Una actuació que reduirà el consum energètic i la quantitat de CO2 emeses aproximadament a la meitat. 

L’Ajuntament de Martorelles va rebre el mes d’abril de 2023 la resolució favorable a la petició d’una subvenció per import 796.722,84 €, en el marc del programa Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, per a dur a terme la renovació de 1.237 punts de l’enllumenat públic per a canviar-los a LED aquest any 2023. 

Al mes de setembre l'ajuntament va publicar els plecs de clàusules administratives i l'inici de la licitació del contracte de les obres de renovació de l’enllumenat amb un pressupost de licitació de 885.247,60euros (IVA inclòs). El contracte va ser adjudicat a SECE SA per un import de 514.118,26 € (IVA inclòs) el 12 de desembre entre les sis empreses presentades.

El passat 2 de febrer van començar els treballs de substitució de les llumeneres per la zona del cementiri nou i està previst que tinguin una durada d'un mes. 

Reducció del consum energètic i de la quantitat de CO2 emesa

Actualment el municipi compta amb 1.748 punts repartits en 25 quadres d’enllumenat públic, dels quals només 511 són de tipus LED. Amb aquesta actuació es canviaran els 1.237 punts de llum (70,7% del total) obsolets a tecnologia LED.

La potència actual instal·lada és de 150.000W, que genera un consum anual aproximat de 596.755,95 kWh i una quantitat de CO2 emès de 154.559 Kg/any (32Kg de CO2 per habitant any). Amb aquesta actuació el consum energètic i la quantitat de CO2 emeses es reduirà aproximadament a la meitat. Obtenint la quantitat de llum necessària, consumint menys energia i reduint l’emissió de CO2 a l’atmosfera de 105 tones anuals. 

Darrera actualització: 6.02.2024 | 11:43