El Consorci se suma a la Setmana Internacional del Compost

Dilluns, 29 d’abril de 2024
  • Del 5 al 11 de maig la ciutadania que faci ús de les deixalleries podrà recollir compost gratuït

Del 5 al 11 de maig se celebra la Setmana Internacional del Compost (International Compost Awareness Week – ICAW2024) amb el lema “COMPOST ... campió pel clima” una cita anual que se celebra en diferents països per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis.

En el marc d’aquesta setmana, del 5 al 11 de maig, els usuaris i les usuàries de les deixalleries podran disposar de compost gratuït per als seus horts i jardins particulars. Cada persona podrà accedir a 50 litres de compost, el que equival a dues galledes, cada vegada que utilitzi la deixalleria i fins que s’exhaureixin les existències.  

Amb aquesta campanya i sota la marca COMPOSTVO es vol fomentar l’ús del compost provinent de la recollida selectiva de la fracció orgànica i recompensar la ciutadania el seu esforç per separar-la a casa de forma correcta facilitant així que se’n pugui obtenir compost i biogàs.

A la Planta de digestió anaeròbica i de compostatge de Granollers hi arriba el residu orgànic dels municipis del Vallès Oriental, del Maresme i d’alguns del Moianès, més de 55.000 tones, que rep un tractament que produeix biogàs per generar energia elèctrica i aproximadament 5.000 tones de compost anuals.

 

Beneficis del compost

Si transformem els residus orgànics en adob, contribuïm a la lluita contra el canvi climàtic. El cicle de la matèria orgànica és un exemple evident de bioeconomia circular. Un cop tractats, els residus orgànics esdevenen un recurs (compost) que aporta matèria orgànica, nutrients i microorganismes als sòls i millora la fertilitat i la producció dels conreus.

Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost permeten que aquest producte pugui ser utilitzat en diversos àmbits i activitats obtenint resultats molt positius:

  • Com a adob natural en agricultura (cereals, horta, fructicultura, vinya, ...).
  • Com a fertilitzant en tasques de jardineria i en la formulació de substrats.
  • Com a restauració de sòls degradats en projectes d’obra pública (clausura d’abocadors, regeneració de talussos,...) o en restauració d’activitats extractives.

 

Què és el compost?

És un adob orgànic, molt apreciat en agricultura i jardineria, que s’obté de la descomposició dels residus orgànics mitjançant un procés de compostatge.

Quines millores aporta el compost als nostres sòls?

  • Matèria orgànica: millora l’estructura i la capacitat de retenció d’aigua i de nutrients del sòl, prevenint-ne l’erosió i la degradació.
  • Microorganismes: incrementen l’activitat biològica del sòl, afavorint la diversitat i la resiliència contra plagues i malalties.
  • Minerals (nutrients): faciliten un creixement sa i equilibrat de les plantes i suposen un estalvi econòmic (perquè eviten l’ús de fertilitzants...).

Com hem d’utilitzar el compost:

 

Testos

i jardineres de flors

Capa de 2cm

S’ha de barrejar amb terra

(1/5 part en volum)

Arbres i arbustos

2-3 cm de compost

S’ha de barrejar amb terra

Hort

1-3 kg/m2

(depenent del tipus d’hortalissa)

Transplantaments

S’ha de barrejar una part de

compost amb tres parts de terra

(1/3 part en volum)

Darrera actualització: 29.04.2024 | 08:54