Martorelles aprova el Pla de Joventut 2020-2024

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 00:00
  • El disseny del nou Espai Jove serà fonamental per assolir els objectius del nou pla local.

El ple de l’Ajuntament de Martorelles, en sessió ordinària celebrada el passat 16 de novembre va aprovar unànimement el Pla de Joventut 2020-2024.

El pla es divideix en dos eixos principals: el de participació i cohesió social que se centra en l’oci, la cultura i la vida saludable; i el de transició a la vida adulta, enfocat més a l’educació, l’habitatge i l’ocupació: “Cada eix té les seves línies d’actuació i els seus objectius, i creiem que una peça fonamental per assolir-los és l’Espai Jove” apuntava la regidora de Joventut, Mireia Astivill durant l’explicació del punt.

En aquest sentit, la regidora apuntava que l’àrea vol dissenyar un nou Espai Jove, ubicat a la part baixa de la Masoveria de Carrencà, no només destinat a l’oci o la reunió, sinó també un espai de conscienciació sobre hàbits saludables, d’afavoriment de les relacions respectuoses, d’assessorament sobre el futur acadèmic o laboral, i també un espai que pugui informar sobre diferents ajuts municipals o supramunicipals en educació o habitatge.

“Per a nosaltres era important que les polítiques destinades als joves estiguessin redactades per ells mateixos i per això es van fer realitzar accions participatives durant el redactat” explica Astivill. També s’han aprofitat els Consells joves per a fer entrevistes a diferents joves de diferents edats i això ha permès arribar a aquells joves més actius del poble. Aquesta informació s’ha complementat amb les enquestes online i les realitzades a l’Institut Alba del Vallès que en total han sumat 348 qüestionaris.

El procés del Pla de Joventut

Tot el procés de construcció del Pla Local de Joventut de Martorelles s’ha elaborat conjuntament amb tècnics municipals, entitats i joves del municipi. La participació de persones procedents de diversos àmbits i amb diferents vivències ha ofert una varietat de punts de vista molt enriquidora i necessària per tal de mantenir una mirada oberta i crítica en tot el procés. El procés de redacció del Pla Jove s’ha desenvolupat en quatre fases:

  • Fase 1: Disseny i posada en marxa dels treballs de redacció del Pla Jove.
  • Fase 2: Diagnosi del Pla Jove.
  • Diagnosi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut.( entrevistes grups concrets de joves per franja d’edat i entrevista online contestada per més 600 joves)
  • Definició dels eixos del Pla Jove.
  • Disseny dels objectius del Pla Jove.   
  • Fase 3: Redacció del Pla Jove.
  • Fase 4: Retorn del Pla Jove. Fase final on es presenta i s’aprova el Pla Jove.

Derivats dels resultats de la diagnosi, es prioritzen dos eixos estratègics orientaran les polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt:

  • Eix 1: Participació i cohesió social.
  • Eix 2: Transició a la vida adulta.

Els eixos han derivat en 6 línies d’actuació, 16 objectius estratègics, 37 actuacions  i 96 accions, les quals volen donar resposta a totes les consideracions i necessitats plantejades pels tècnics municipals i la gent jove que ha participat durant tot el procés de redacció del Pla Jove.

Darrera actualització: 19.11.2020 | 14:03