Martorelles aprova les ordenances fiscals per a l’any 2024

Dimarts, 24 d’octubre de 2023
  • Augment de les bonificacions de l'IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques en habitatges plurifamiliars i la taxa de residus es podrà bonificar fins el 50%.

El ple de l’Ajuntament de Martorelles celebrat el dilluns 23 d’octubre, en sessió extraordinària, va aprovar inicialment les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2024.

El regidor d’Hisenda, Roger Parera, va començar la seva exposició amb l'Impost sobre Béns immobles (IBI), del qual la proposta de govern revisa el gravamen en un 3,52% prenent de referència l'IPC del mes de setembre de 2023: "Aquesta actualització suposa un lleu increment d'uns 12-13 euros en els pisos per exemple i s'han modificat les bonificacions per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques. La voluntat del govern és incentivar la instal·lació de plaques als blocs de pisos ja que n'hi ha molt pocs que en tinguin al municipi" destacava Parera.

En aquest sentit, fins ara tots els habitatges tenien una bonificació del 50% durant tres anys per haver instal·lat plaques fotovoltàiques a casa. La proposta actual estableix una bonificació del 50% durant 4 anys pels habitatges plurifamiliars; i de 2 anys pels unifamiliars. A més a més, la proposta d'ordenança també contempla una ampliació del termini per a demanar aquesta bonificació, que passa de tres mesos a un any.

El punt va ser aprovat amb els set vots a favor de l’equip de govern (ERC i En Comú), l'abstenció dels tres regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya – Més Acció per Martorelles (PSC-MAPM) i el vot en contra del representant de Junts. 

En el següent punt de l'ordre del dia es va actualitzar en un 5,7% el coeficient de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) "Actualitzem el coeficient, i ho fem en base a l'IPC de desembre de 2022" apuntava el titular d'Hisenda. La proposta va ser revisar el coeficient dels carrers de primera categoria (tot el polígon) del 3,55 al 3,75 i pels carrers de categoria inferior del 2,66 al 2,81: “No afecta al petit comerç, ni a les empreses que facturen menys d'un milió d'euros” afegia el regidor.

El punt va ser aprovat amb els set vots a favor de l’equip de govern (ERC i En Comú), l'abstenció dels tres regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya – Més Acció per Martorelles (PSC-MAPM) i el vot en contra del representant de Junts. 

Augment de les bonificacions de la taxa de residus

A ple també es va portar l'aprovació de l'ordenança fiscal núm. 6, taxa per a la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans per a l'exercici 2024. El regidor d'Hisenda va avançar als presents que el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental acabava d’aprovar els preus de 2024.

Un de les principals modificacions és l'augment de la taxa per aquells habitatges buits: "Abans pagaven com un habitatge de dues persones i ara ho faran com un de quatre" apuntava Parera. 

La proposta del govern també preveu un augment del 10% de la bonificació per ús de la deixalleria. Ara, anar un mínim de 5 vegades tindrà una bonificació del 15% i anar-hi un mínim de 10, una bonificació del 30% sobre la taxa. També augmenta la bonificació per ús del servei de recollida de mobles que passa a ser del 15%. Un altre canvi és l'augment de la suma de bonificacions. Si fins ara només es podia sumar fins el 40% de bonificació sobre la taxa; ara podrà arribar al 50% de bonificació: "La prioritat del govern era que, tot i l'augment que cal fer obligatoriament, els habitants no notin un gran increment de la pressió fiscal" cloïa el regidor. 

Per exemple, per un habitatge de Martorelles on viu una persona, amb la renda per unitat familiar més baixa, l'increment serà de 3,25€; i per un habitatge on hi viuen 4 persones amb la renda per unitat familiar més alta i fent 10 viatges a la deixalleria, l'increment respecte 2023 seria de 18,01€.

El punt va ser aprovat amb els 10 vots a favor de l’equip de govern (ERC i En Comú) i els tres regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya – Més Acció per Martorelles (PSC-MAPM); i el vot en contra del representant de Junts. 

L'aprovació estarà en exposició pública i, en cas que no hi hagi al·legacions, s'aprovarà trenta dies hàbils després de la seva aprovació inicial. 

Darrera actualització: 26.10.2023 | 11:29