Institut Alba del Vallès

Nivells educatius:

 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Batxillerat : Ciències i Tecnologia; i Humanitats i Ciències Socials

Projecte educatiu:

Ens plantegem l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip, adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat.
Ens organitzem per nivells i departaments i tenim cura de coordinar la nostra intervenció educativa.
Procurem que aquesta intervenció atengui la dimensió personal i social del nostre alumnat mitjançant estratègies metodològiques per poder atendre’l tenint en compte tant les seves  característiques acadèmiques (nivell, ritme i estil d’aprenentatge), com les seves característiques personals i emocionals.
Fem de l’acció tutorial l’eix vertebrador del conjunt d’activitats que contribueixen a la formació integral dels nostre alumnat, des de la dinamització del grup classe i la coordinació de l’activitat educativa entre el professorat i les persones responsables dels alumnes, a l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.
El centre opta pel català com a llengua d’instrucció aprenentatge i d’ús administratiu,

Activitats organitzades per l’AMPA:

 • Col.laboració amb els actes festius, culturals, sortides i viatges.
 • Millora en l’equipament del centre.
 • Venda de llibres amb descomptes i de llibres d’ocasió.
 • Promoció de la lectura
 • Organització activitats tècniques d’estudi                           

Aules especialitzades:

 • Aules digitalitzades a tot el centre
 • Aula d’audiovisuals  
 • Aula de música
 • Aula d’educació visual i plàstica (2)
 • Aules d’informàtica (2)
 • Aules de tecnologia (2)
 • Aules d’atenció a la diversitat (4)
 • Aula de psicopedagogia
 • Aula d’idiomes
 • Biblioteca
 • Gimnàs cobert
 • Laboratori de biologia
 • Laboratori de física
 • Laboratori de química
 • Pistes esportives
 • Serveis de bar i transport

Personal especialitzat:

 • Professorat especialista de totes les àrees : llengües, llengües estrangeres (francès i anglès), socials, ed. visual i plàstica, experimentals, matemàtiques, música, ed. física, tecnologia, informàtica.
 • Psicopedagoga de l’IES
 • Serveis psicopedagògics (EAP)

Activitats pedagògiques:

 • Matèries optatives, treball de síntesi
 • Atenció a la diversitat
 • Agrupaments flexibles i reduïts
 • Pla d’acollida als nouvinguts
 • Xerrades específiques (pau,internet segura, prevenció violència de gènere, educació vial, ed. sexual i afectiva
 • Orientació acadèmica i professional (principalment a 4t ESO i Batx.)
 • Concert de Nadal, festes de fí de trimestre, Sant Jordi…
 • Tallers de música
 • Pla esport a l’escola
 • Act. de piscina a 4t i batxillerat
 • Servei de prèstec de biblioteca
 • Sortides lúdiques i de treball
 • Viatge fí de curs a 4t ESO i a Batx.
 • Actes de comiat a 4t ESO i 2n Bat.

Avd. Buxó Baliarda, 3 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 84 02
Fax: 93 570 79 72
Adreça electrònica: iesalbadelvalles@centres.xtec.
Lloc web: agora.xtec.cat/iesalbadelvalles/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.07.2020 | 13:33