Registre d'entitats i associacions municipals - Alta

Registre entitats. Registre associacions. Inscripcions

Aquest tràmit serveix per donar d'alta a les entitats i a les associacions de Martorelles al Registre d'entitats i associacions municipals. D'aquesta manera, queden reconeguts i garantits els seus drets i per tant, ajuda a fomentar l'associacionisme i la participació local, així com també, a enfortir una comunicació àgil i transparent amb l'Ajuntament.

Qui s'hi ha d'inscriure

Obligatòriament totes les entitats de Martorelles sense ànim de lucre que representen interessos socials d'àmbit general o sectorial amb seu social al municipi de Martorelles. Formaran part del Registre les associacions de veïns i veïnes, les de famílies d’alumnes, les entitats culturals, les esportives, recreatives, de joves i d’esplais, les entitats sindicals, empresarials, professionals o qualsevol altre similar legítima en el marc constitucional democràtic.

Avantatges de registrar-se

 • Podreu presentar-vos a la convocatòria de l’Ajuntament de Martorelles d'ajuts destinats a entitats, associacions i/o col·lectius.
 • Gaudir de l’ús d’edificis i/o material de propietat municipal de forma continuada o esporàdica.

Quan es dona resposta

En el termini de 15 dies des de la sol·licitud d’inscripció (llevat que s’hagi d’interrompre per manca de documentació i/o informació) l’Ajuntament us notificarà un número d’inscripció i, a partir d’aquest moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

Normativa de referència

Altres tràmits relacionats amb el registre

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

 • Formulari 1179 Sol·licitud d'alta al registre d'entitats i associacions municipals

 • Formulari 1179 Fitxa de la composició de la junta directiva

 • Altra documentació a presentar

  - Certificat emès pel secretari/ària de l'entitat/associació, amb el vist i plau del president/a, amb el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els càrrecs directius, així com el número de persones associades a l'entitat/associació.
  - Còpia del CIF.
  - Còpia del document on consti el número d'inscripció en el Registre General d'Entitats i Associacions Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, o qualsevol altre registre que, per l'àmbit d'actuació territorial o material correspongui.
  - Còpia dels estatuts acceptats pel registre general d'Entitats i Associacions Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, o qualsevol altre registre que per l'àmbit d'actuació territorial o matèria correspongui.
  - Pressupost de l'any en curs.
  - Programa d’activitats de l'any en curs.

 • És d'obligat compliment que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Regidoria de participació:

Seu regidories: Cooperació, Cultura, Educació i infància, Joventut, Participació Ciutadana, Turisme

Celler de Carrencà. Cami de Sant Adrià, s/n - 08107 Martorelles - Barcelona
Telèfon: 93 579 12 66
Horari:  
De dilluns a divendres de 8 a 15h. Dimarts de 16 a 18.30h. Tancat entre el 3 i el 30 d'agost
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.05.2023 | 13:27