Cens d'animals de companyia - alta, baixa, modificació

Cens animals domèstics. Cens gossos. Cens gats. Cens fures. Cens animals companyia

Les persones propietàries d’animals de companyia residents a Martorelles els han d’inscriure en aquest cens en el termini màxim de tres mesos des del naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició o canvi de residència de l’animal. També cal comunicar les baixes o qualsevol modificació de les dades facilitades.

Requisits:

Pels gossos de races considerades potencialment perilloses, abans de censar-los, s’ha de sol·licitar la Llicència de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos (una llicència per a cada persona propietària/conductora i gos). Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 • Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
 • Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
 • Aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.

Normativa reguladora:

Ordenança municipal sobre tinença d'animals de companyia
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
• Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
• Reial Decret 287/2002, de 22 de març de 2002, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre de 1999, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
• Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
• Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
• Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.
• Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona propietària d'un animal de companyia (gat, gos o fura).

Cal aportar:

 • 2529 Formulari cens municipal d'animals domèstics

 • Alta:

  - DNI de la persona propietària
  - Targeta sanitària de l'animal
  - Obligatòriament→ Certificat conforme s'ha anotat l'activació del microxip de l'animal al Registre General d'Animals de Companyia -ANICOM- de la Generalitat de Catalunya
  - Si el teniu→ Certificat conforme s'ha inscrit a l'Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia -AIAC- del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya

 • Modificació dades

  Volant d'empadronament (canvi adreça)

 • Baixa:

  Certificat veterinari o documentació de cessió o denúncia

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció de la Ciutadania -OAC-

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 8.11.2022 | 16:15