Cerimònia casament civil

Matrimonis civils. Cerimònies civils. Sol·licitud celebració cerimònia civil. Matrimoni. Boda

Tràmit de sol·licitud de celebració de casament civil a l'Ajuntament de Martorelles.

L'Alcalde/essa és qui té la potestat de celebrar casaments civils. Pot delegar la funció en els Regidors/res, Tinents/tes d'Alcalde i Caps de l'Oposició.

Requisits

Per poder tramitar la sol·licitud de casament a l'Ajuntament prèviament cal:

  • Tramitar l'expedient i autorització de matrimoni al Jutjat de Pau - Registre Civil de Martorelles
  • Haver liquidat la taxa de celebració de matrimoni (Gaudiran d’una bonificació les parelles que acreditin, mitjançant un volant d’empadronament,  que, com a mínim, un dels contraents resideix a Martorelles amb una antiguitat mínima de sis mesos)

SERVEI

QUOTA TRIBUTÀRIA

QUOTA TRIBUTÀRIA AMB BONIFICACIÓ

  • Utilització sala de Plens
155€ 0€
  • Utilització del celler de la Masia de Carrencà
215€ 100€
  • La data de celebració de la cerimònia ha de ser, com a mínim, 15 dies posterior a la data de presentació d'aquesta sol·licitud.

Normativa reguladora

Ordenança fiscal número 13 - Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l'Ajuntament

Quin cost té:

Gratuït si la cerimonia es celebra al Jutjat de Pau. Si es celebra al Celler de Carrencà o a l'edifci de l'Ajuntament segons l’establert a l’ordenança fiscal 13 - Taxa per la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l'Ajuntament

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona major d'edat o menor d'edat emancipada.
Prèviament s’ha de tenir obert l’expedient matrimonial al Jutjat de Pau.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les Oficines d'Atenció a la Ciutadania -OAC-

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 7.05.2024 | 10:11