Drets de protecció de dades personals - Sol·licitud

Dret supressió dades. Dret accés dades. Dret rectificació dades. Dret oposició dades. Dret limitació dades. Dret portabilitat dades

Aquest tràmit garanteix poder controlar la forma com l'Ajuntament gestiona les vostres dades personals.

La persona interessada pot exercir els drets següents

 • Dret a ser informada de manera concisa i transparent, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten les seves dades personals, a accedir-hi  i a obtenir-ne informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació: Quan es consideri que les dades s'han tractat de forma inexacte o il·lícita o innecessària o s'està valorant si els motius legítims de qui en té la responsabilitat estan per sobre de la persona interessada
 • Dret a la portabilitat: Recuperació de les dades per traslladar-les a altres administracions.
 • Drets d'imatge. A l’hora d’exercir algun dels drets citats anteriorment sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
  • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l'interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
  • En alguns casos, pot ser materialment impossible satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible

Més informació. Ves-hi

Normativa de referència

Quan es dóna resposta:

1 mes. Si es tracta de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar dos mesos més, fins a un màxim de tres mesos, prèvia notificació a la persona interessada de les causes que ho justifiquen.
-> Possibles casos de denegació quan:
• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
• Les dades són necessàries per a les actuacions administratives per assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
• La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que es relacionen amb l'Ajuntament de Martorelles

Cal aportar:

 • Formulari 1332_Exercici de drets en matèria de dades de caràcter personal

  Per evitar canvis indesitjables que posin en perill algun dret de la mateixa persona interessada, indiqueu amb el màxim detall i claredat a quina/es dada/es es fa referència. Quan sigui possible, acompanyeu a la vostra sol·licitud documentació justificativa

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2022 | 19:50