Llicència ocupació via pública d'establiment no permanent desmuntable de la FESTA MAJOR

Llicència firaires. Permís ocupació. Atracció. Xurreria. Inflable. Remolc alimentació. Food truck. Fira. Llicències atraccions. Firaires festa major.  Activitat firal. "Firants festa major"

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència i permís d'ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació d'atraccions, xurreries, inflables i/o parades de fira per a la Festa Major.

Per demanar el permís o la llicència per activitats que no es realitzen duran la Festa Major. Ves-hi

Termini de presentació

23 de juny

Normativa

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'una atracció, parada de fira o similar. També qualsevol de les entitats i associacions que vulguin instal·lar un inflable durant la festa major.

Cal aportar:

 • Formulari 2334 Llicència i permisos d'ocupació temporal de la via Pública d'establiment no permanent desmuntable (atracció, xurreria, inflable, fira)

 • Documentació General – Per a tot tipus d’establiments:

  - Fotocòpia DNI de la persona titular de l’atracció o parada.
  - Rebut justificatiu del pagament de cotitzacions a la Seguretat Social
  - Rebut justificatiu del pagament de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària
  - Document justificatiu d'estar d'alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques IAE
  - Pòlissa de responsabilitat civil i últim rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament.
  - Fotografies de l’atracció o parada.
  - Document acreditatiu d’haver liquidat la fiança corresponent.
  - Rebut acreditatiu de revisió anual dels extintors i/o instal·lació de protecció contra incendis de la parada o atracció.
  - Carnet de manipulació d’aliments (en cas que sigui necessari).
  - Control inicial, amb resultat favorable, d’una entitat col·laboradora de l’Administració o de personal tècnic competent sobre el muntatge, funcionament i seguretat exterior i global, incendis i ambiental de les instal·lacions d’atraccions i parades, un cop emplaçades. Caldrà disposar en el moment del control de còpia dels manuals d’instruccions i certificats de muntatge i elèctrics, així com còpia de la sol·licitud d’ocupació de via pública amb activitat firal.

 • Documentació específica – Per a establiments amb elements mecànics, elèctrics o tèrmics:

  - Projecte/Memòria de l’atracció/parada on es justifiqui el compliment de la normativa d’espectacles i activitats recreatives, prevenció en matèria d’incendis, de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.), impacte acústic, lumínic, etc., segons el cas. Contindrà plànols de planta i alçats de l’atracció (màquina, accessos, centre de control, etc.). Haurà de constar nom, adreça, i titulació i habilitació professional del personal tècnic responsable per part de la persona titular de l’atracció/parada, o manual d’instruccions segons correspongui.
  - Butlletí d’instal·lació elèctrica, amb vigència anual.
  - Certificat anual de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.) de la parada. Haurà de constar nom, adreça, titulació i habilitació professional del personal tècnic responsable.

 • Declaració responsable per a esdeveniments esporàdics amb elaboració i/o servei de productes alimentaris

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció a la Ciutadania -OAC-

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 9.06.2023 | 14:00