Llicència ocupació via pública d'establiment no permanent desmuntable

Llicència firaires. Permís ocupació. Atracció. Xurreria. Remolc alimentació. Food truck. Inflable. Fira. Llicències atraccions. "Firants". Activitat firal

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència / permís d'ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació d'atraccions, xurreries, inflables i/o parades de fira per a festes o activitats que es realitzen a Martorelles, excepte la Festa Major.

Per tramitar el permís o la llicència durant la Festa Major. Ves-hi

Normativa

Quin cost té:

Preu segons el que estableix l'ordenança fiscal número 12 de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'una atracció, parada de fira o similar. També qualsevol de les entitats i associacions que vulguin instal·lar un inflable durant la realització d'una activitat.

Cal aportar:

 • Formulari 2334 Llicència i permisos d'ocupació temporal de la via Pública d'establiment no permanent desmuntable (atracció, xurreria, inflable, fira)

 • Documentació General – Per a tot tipus d’establiments:

  - Fotocòpia DNI de la persona titular de l’atracció o parada.
  - Rebut justificatiu d’estar al corrent en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social i de les obligacions tributàries per part de l’Agència Tributària, així com tenir l’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
  - Pòlissa de responsabilitat civil i últim rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament.
  - Fotografies de l’atracció o parada.
  - Document acreditatiu d’haver liquidat la fiança corresponent.
  - Rebut acreditatiu de revisió anual dels extintors i/o instal·lació de protecció contra incendis de la parada o atracció.
  - Carnet de manipulació d’aliments (en cas que sigui necessari).
  - Document de control inicial favorable d'una entitat col·laboradora de l’Administració o de personal tècnic competent sobre el muntatge, funcionament i seguretat exterior i global, incendis i ambiental de les instal·lacions d’atraccions i parades, un cop emplaçades. Caldrà disposar en el moment del control de còpia dels manuals d’instruccions i certificats de muntatge i elèctrics, així com còpia de la sol·licitud d’ocupació de via pública amb activitat firal.

 • Documentació específica – Per a establiments amb elements mecànics, elèctrics o tèrmics:

  - Projecte/Memòria de l’atracció/parada on es justifiqui el compliment de la normativa d’espectacles i activitats recreatives, prevenció en matèria d’incendis, de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.), impacte acústic, lumínic, etc., segons el cas. Contindrà plànols de planta i alçats de l’atracció (màquina, accessos, centre de control, etc.). Haurà de constar nom, adreça, i titulació i habilitació professional del personal tècnic responsable per part de la persona titular de l’atracció/parada, o manual d’instruccions segons correspongui.
  - Butlletí d’instal·lació elèctrica, amb vigència anual.
  - Certificat anual de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.) de la parada. Haurà de constar nom, adreça, titulació i habilitació professional del personal tècnic responsable.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció a la Ciutadania -OAC-

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.07.2022 | 13:43