Concurs oposició borsa de treball agent policia local

Dilluns, 18 de març de 2024

Escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica. Grup de classificació C1. Complement 15. Concurs oposició lliure. Personal funcionari interí

⇒ Per poder-vos presentar a la convocatòria heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 3.05.2024 | 10:13