Concurs oposició personal Tècnic Administració General TAG - URGENT

Dimarts, 6 de juny de 2023

Grup de classificació A1, nivell 24, adscrit a l'àrea de territori. Jornada parcial del 60% en règim d'interinatge i borsa de treball

⇒ Per poder-vos presentar a la convocatòria heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo des d'aquest enllaç

Darrera actualització: 30.10.2023 | 11:11