Consergeria i suport logístic de serveis personals

Dimarts, 19 d’abril de 2022

Plans ocupació 2022. Pla ocupació

  • 1 lloc de treball de consergeria i suport logístic de serveis personals 100% jornada
  • Salari brut mensual: 1.224,00
  • Contracte laboral de 3 mesos, prorrogable per 3 mesos més
  • 1 lloc de treball de consergeria i suport logístic de serveis personals 57,14% de jornada
    • Salari brut mensual: 699,39€
    • Contracte laboral de 3 mesos, prorrogable per 3 mesos més
    • Reservat a persones que acreditin un grau de disminució igual o superior al 33%

 

Darrera actualització: 4.07.2022 | 15:06