ORDENANÇA 1. Impost sobre béns immobles - IBI

Impost béns immobles - IBI -

⇒ Es possible aconseguir una bonificació de l'impost de béns immobles

Ordenança fiscal 1 -  Ordenança fiscal número 1  

Darrera actualització: 19.01.2023 | 16:17