Bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energia solar

Bonificació Impost Béns Immobles. Bonificació IBI. Bonificacions per la instal·lació de sistemes de captadors solars, aerotèrmia, plaques solars fotovoltaiques. Reducció IBI. Placa fotovoltaica. bonificació IBI instal·lació plaques fotovoltaiques

Aquest tràmit us permet reduir el 50 % de l'Impost de Béns Immobles del vostre habitatge durant 3 anys si hi heu instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. (No s'aplicarà la bonificació quan, segons la normativa vigent, sigui obligació realitzar una instal·lació d'aquest tipus).

Requisit

Normativa reguladora

Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Per qualsevol dubte podeu contactar

ajmar.urbanisme@martorelles.cat

Quan es dóna resposta:

Té efecte a partir de l’exercici següent a la data de finalització de l’obra.

Qui pot sol·licitar-ho:

La ciutadania propietària d'un habitatge

Cal aportar:

 • Certificat final d’obra conforme s'ha instal·lat un sistema d'aprofitament d'energia solar signat per personal tècnic competent
 • Documentació per a les instal·lacions solars tèrmiques

  Document acreditatiu conforme les instal·lacions per la producció de calor inclouen col·lectors homologats per l’administració

 • Documentació per a les instal·lacions solars fotovoltaiques

  - Memòria /projecte elèctric (segons potència instal·lada)
  - Certificat d’instal·lació elèctrica de Baixa d’instal·lacions de producció d'energia elèctrica, signat per un instal·lador especialista autoritzat i amb el segell de l'empresa instal·ladora especialista inscrita que acrediti que s'ha realitzat la instal·lació d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.
  - Certificat del Registre d'Instal•lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).
  - Certificat d’inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya RAC.

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat


Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. De dilluns a divendres de 15h a 16h amb cita prèvia. Els dimarts de 15h a 18'30h, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre amb cita prèvia fins a les 16h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 02.11.2022 | 11:17