ORDENANÇA 1. Impost sobre béns immobles - IBI

Impost béns immobles - IBI - (Aprovada l'any 2022)

⇒ Es possible aconseguir una bonificació de l'impost de béns immobles

Ordenança fiscal 1 -  Ordenança fiscal número 1  

 

⇒ Textos de l'ordenança històrics i per tant, NO VIGENTS:

Any d'aprovació 2021

Darrera actualització: 27.09.2023 | 16:05