ORDENANÇA 36. Taxa utilització horts urbans

Taxa per la utilització d'horts urbans

Ordenança fiscal 36 - Ordenança fiscal número 36 - 

Darrera actualització: 5.05.2022 | 11:19