Registre de grups d'interès

Registre grups interès. Codi conducta grups interès

El govern de Martorelles convida a la ciutadania a influir o participar activament en les decisions municipals. És un repte poder participar directa o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en la preparació de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi, de tercers o en general.

És una gran responsabilitat que podeu exercir de forma transparent inscrivint-vos, prèviament, al Registre de grups d'interès de Catalunya. Ves-hi

Per decidir amb quina regidoria vols col·laborar. Ves-hi

Qui són els grups d’interès

 • Són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració de les polítiques públiques, de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.
 • Organitzacions, plataformes, xarxes i altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen, de facto, una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit objectiu del Registre. 

Requisits

Les persones i entitats que vulguin actuar com a grups d'interès per exercir activitats d'influència davant l’Ajuntament de Martorelles, estan:

Quines activitats s'han de declarar al Registre?

Qualsevol activitat feta davant del personal de l'administració pública amb la voluntat d’influir en l'elaboració de lleis, normes amb rang de llei, disposicions generals, o en l'elaboració o l'aplicació de les polítiques públiques i la presa de decisions, incloent els contactes, contribucions i participacions voluntàries en les consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes. 

En particular, s'han de declarar al Registre les activitats següents: 
•    Contactes orals i escrits, reunions i audiències amb càrrecs i personal de l'administració pública. 
•    Preparació,  difusió i comunicació de cartes, escrits, informes, material informatiu o documents de debat i de presa de posició. 
•    Organització d'actes, reunions, activitats promocionals, conferències, jornades o actes socials als quals es convida personal de l'administració pública. 
•    Prestació d'assessorament tàctic o estratègic que per l'abast i el calendari estan adreçats a influir al personal de l'administració pública. 
•    Contribucions voluntàries i participació en consultes o audiències sobre projectes normatius i a l'elaboració i aplicació de polítiques públiques. 
•    Activitats privades fetes amb voluntat d'influir que realitzen les corporacions de dret públic, sindicats i associacions professionals diferents de les funcions públiques i les institucionals de representació i defensa d'interessos corporatius, professionals i econòmics. 

Casos en els que NO s'ha d'acudir al Registre

 • Comentar un procediment en que es tingui la consideració de persona interessada.
 • Presentar propostes de millora, suggeriments, consultes i queixes.
 • Intervenir en processos de participació ciutadana.
 • Exercir el dret d’accés a la informació pública en dret de petició.
   

Marc normatiu

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: títol IV, arts. 45 -53.
 • Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès.
 • Decret 171/2015, de 28 de juliol, que crea el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
 • Hem de tenir present el que s'indica en el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, referent a Agendes públiques, obsequis, viatges i altra informació rellevant (article 33) i Procediments normatius en curs d'elaboració (article 42).

→ Consulta el Registre de grups d'interès de Catalunya

Darrera actualització: 03.07.2023 | 12:01
Darrera actualització: 03.07.2023 | 12:01