Registre de grups d'interès

Registre grups interès. Codi conducta grups interès

El govern de Martorelles convida a la ciutadania a influir o participar activament en les decisions municipals. És un repte poder participar directa o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en la preparació de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi, de tercers o en general.

És una gran responsabilitat que podeu exercir de forma transparent inscrivint-vos, prèviament, al Registre de grups d'interès de Catalunya. Ves-hi

Per decidir amb quina regidoria vols col·laborar. Ves-hi

Qui són els grups d’interès

 • Són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració de les polítiques públiques, de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.
 • Organitzacions, plataformes, xarxes i altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen, de facto, una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit objectiu del Registre. 

Requisits

Les persones i entitats que vulguin actuar com a grups d'interès per exercir activitats d'influència davant l’Ajuntament de Martorelles, estan:

Quines activitats s'han de declarar al Registre?

Qualsevol activitat feta davant dels càrrecs electes o del personal de l'administració pública amb la voluntat d’influir en l'elaboració de lleis, normes amb rang de llei, disposicions generals, o en l'elaboració o l'aplicació de les polítiques públiques i la presa de decisions, incloent els contactes, contribucions i participacions voluntàries en les consultes oficials sobre propostes legislatives, normatives, actes jurídics o altres consultes. 

En particular, s'han de declarar al Registre les activitats següents: 
•    Contactes orals i escrits, reunions i audiències amb càrrecs i personal de l'administració pública. 
•    Preparació,  difusió i comunicació de cartes, escrits, informes, material informatiu o documents de debat i de presa de posició. 
•    Organització d'actes, reunions, activitats promocionals, conferències, jornades o actes socials als quals es convida personal de l'administració pública. 
•    Prestació d'assessorament tàctic o estratègic que per l'abast i el calendari estan adreçats a influir al personal de l'administració pública. 
•    Contribucions voluntàries i participació en consultes o audiències sobre projectes normatius i a l'elaboració i aplicació de polítiques públiques. 
•    Activitats privades fetes amb voluntat d'influir que realitzen les corporacions de dret públic, sindicats i associacions professionals diferents de les funcions públiques i les institucionals de representació i defensa d'interessos corporatius, professionals i econòmics. 

Casos en els que NO s'ha d'acudir al Registre

 • Comentar un procediment en que es tingui la consideració de persona interessada.
 • Presentar propostes de millora, suggeriments, consultes i queixes de caire personal.
 • Intervenir en processos de participació ciutadana.
 • Exercir el dret d’accés a la informació pública en dret de petició.
   

Marc normatiu

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: títol IV, arts. 45 -53.
 • Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès.
 • Decret 171/2015, de 28 de juliol, que crea el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
 • Hem de tenir present el que s'indica en el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, referent a Agendes públiques, obsequis, viatges i altra informació rellevant (article 33) i Procediments normatius en curs d'elaboració (article 42).

→ Consulta el Registre de grups d'interès de Catalunya

Darrera actualització: 09.11.2023 | 11:44
Darrera actualització: 09.11.2023 | 11:44