Cartes de servei

Compromís amb la ciutadania. Cartes de serveis

L'Administració pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat. Està obligada a presentar cartes dels serveis públics que gestiona directament. 

Les cartes de serveis són

Una eina de treball de l'Ajuntament de Martorelles. Les utilitzem per comunicar-nos amb les persones usuàries dels serveis. Serveixen per expressar compromisos de qualitat. L'objectiu és millorar de forma continua les prestacions que oferim a la ciutadania alhora que informem dels drets, deures i forma de participació per esdevenir una administració més propera, fàcil i transparent.

Detall de les fases per elaborar-les

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTES DE SERVEI EN ELABORACIÓ                                                                                                                                                   

 

  

 

  • CARTA DE SERVEIS A LA PRIMERA INFÀNCIA. A 4 GRAPES
    • Carta de servei en fase 1 - elaboració inicial
Darrera actualització: 19.07.2023 | 14:40
Darrera actualització: 19.07.2023 | 14:40