PAM - Programa d'Actuació Municipal

Què és el PAM?


El Programa d’Actuació Municipal (PAM)  és un compromís amb la ciutadania on es concreten les prioritats i els acords que emmarcaran les actuacions que s’han de dur a terme durant el mandat. 

És una eina per a la transparència, la participació i el retiment de comptes, per aconseguir una Administració local més moderna, més diàfana i més propera a la ciutadania.

Martorelles el fem entre totes les persones que hi vivim, i cada opinió compta a l’hora de decidir el poble que volem. Amb aquest esperit, l’Ajuntament de Martorelles, per cada nova legislatura, realitza un pla de treball per elaborar el PAM de manera participada. Conjuntament amb la ciutadania planifiquem com volem construir el futur del nostre poble.

Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023


Estat d'execució del PAM a maig de 2023

Actuacions i inversions que l'Ajuntament ha portat a terme durant la legislatura.

⇒ Elaboració del  PAM 

Una legislatura més, la ciutadania ha participat activament en el procés d’elaboració i junts hem decidit les accions a desenvolupar.

Calendari del  procés seguit per a la seva elaboració

  • Fase 1- Informació i Recollida de propostes 

Fins el 27 de desembre, tothom qui ho va desitjar va presentar les propostes d’actuació a desenvolupar per part de l’Ajuntament durant la legislatura. Per fer-ho, només calia emplenar un formulari existent al web i portar-lo a les OAC's o al Celler de Carrencà.

  • Fase 2 - Avaluació i validació de propostes

Els serveis municipals van revisar totes les propostes presentades per avaluar-les i validar-les. Van comprovar que eren actuacions de competència municipal, que tècnicament es podien portar a terme, i com encaixar-les en el conjunt del pressupost municipal. També van agrupar les similars per facilitar el debat en la següent fase.

  • Fase 3 - Debat de propostes

Totes les propostes validades van passar a la fase de debat, que es va realitzar en una sessió presencial el 14 de gener de 2020 . En aquesta sessió es van exposar les idees presentades per la ciutadania als assistents, alhora van poder mostrar la seva preferència per aquelles actuacions que creien més necessàries.

  • Fase 4 - Presentació del Programa d’Actuació Municipal 

El document final recull totes les propostes presentades. Es va aprovar el 18 de maig de 2020. 

 

Pla d'Acció de Mandat (PAM) 2015-2019


Darrera actualització: 23.05.2023 | 11:34
Darrera actualització: 23.05.2023 | 11:34