Càrrecs electes

Regidors i Regidores

(Actualitzant pàgina)

Actuen sota principis ètics de bon govern i bones pràctiques en base al Codi de conducta i bon govern  aprovat unànimement pel Ple Municipal.

  • L'òrgan encarregat de garantir i procurar el compliment del Codi de conducta i bon govern és el Comitè d'Ètica 
  • Si detecteu l'incompliment del Codi us demanem que en feu una denúncia .  
  • El codi preveu, també, rebutjar obsequis amb un valor superior a 50€. Els d'inferior quantitat es publicaran aquí
  • Declaracions d'incompatibilitats i activitats -  mireu el perfil de cada càrrec electe
  • Declaracions de béns patrimonials - mireu el perfil de cada càrrec electe

⇒ Veure organigrama municipal