Càrrecs electes

Regidors i Regidores

Actuen sota principis ètics de bon govern i bones pràctiques en base al Codi de conducta i bon govern  aprovat unànimement pel Ple Municipal el 19 de març de 2018.

  • L'òrgan encarregat de garantir i procurar el compliment del Codi de Conducta i bon govern és el Comitè d'Ètica 
  • Si detecteu l'incompliment del Codi us demanem que en  feu una denúncia .  
  •  El codi preveu, també, rebutjar obsequis amb un valor superior a 50€. Els d'inferior quantitat es publicaran aquí
  • Declaracions d'incompatibilitats i activitats -  mireu el perfil de cada càrrec electe
  • Declaracions de béns patrimonials - mireu el perfil de cada càrrec electe