Transparència

Aquest web s'ha dissenyat amb criteris de transparència

De tal manera que tot ell conforma l'espai de transparència de l'Ajuntament de Martorelles.

  • Treballem proactivament. Oferim informació actualitzada de les nostres obligacions i actuacions.
  • Presentem dades imparcials que expliquen com es governa i com s’administren els béns públics.
  • Ens regim pel principi de bon govern. Ens ajustem a les regles i al deure d’oferir un funcionament de l’administració basat en l'ètica professional i les bones pràctiques.
  • El nostre principal objectiu és assegurar serveis de qualitat.