Deixalleria

La deixalleria és un element clau en la recollida selectiva ja que s'hi porten totes aquelles restes que no tenen cap contenidor exprés al carrer.

► Aquests residus són:

  • Residus especials (tòxics i perillosos): fluorescents i bombetes, bateries, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, tòners, líquids de fotografia, piles, frigorífics ielectrodomèstics amb CFC, olis minerals usats, ampolles de butà, i altres productes tòxics.
  • Altres residus reciclables: paper i cartró comercial, vidre, vidre pla, de finestra, laminat, miralls, plàstics (envasos i film), ferralla i metalls, fustes, poda i gespa,caixes de plàstic, tot tipus de llaunes, cables elèctrics, aparells elèctrics i electrònics, porexpan, olis de cuina i de motor.
  • Residus voluminosos: runes i restes de construcció d'obres menors, ceràmica, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, mobles, matalassos,roba vella i bruta.

Línies de servei:

  • Recepció
  • Preparació per a reutilització
  • Valorització
  • Posar a disposició de tercers

Persones destinatàries:

Ciutadania

Cost per l'usuari:

Gratuït

Àrea responsable:

Regidoria de Medi Ambient

Deixalleria

Carrer de la Verneda,s/n  - 08107 Martorelles - Barcelona
Telèfon: 93 579 71 27 
Adreça electrònica: mar.mediambient@martorelles.cat
Horari:  
Dimarts de 16h a 19h Dimecres a divendres de 9:30h a 13:30h i de 16h a 19h Dissabte de 9h a 15h Diumenge de 9h a 14:30h.L’horari de la Deixalleria pels mesos de juliol i agost serà dimarts, de 16 a19 h. i de dimecres a diumenge, de 8 a 14h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.03.2020 | 17:42