ORDENANÇA 6. Taxes prestació servei recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Taxes prestació servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. Taxa escombraries (Aprovada l'any 2023)

Ordenança fiscal 6 - Ordenança fiscal número 6 - Text vigent 

 

⇒ Textos de l'ordenança històrics i per tant, NO VIGENTS:

Anys d'aprovació 20222021 / 2020

Darrera actualització: 27.09.2023 | 14:21