Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per PM10

Dimecres, 4 de gener de 2023

Segons informa la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic correspon
mantenir l'avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire pel contaminant
PM10 a la Zona de a la zona de protecció especial (ZPE) i la plana de Vic, atès que:
La mitjana diària dels nivells de PM10 d'ahir no van ser superiors al valor de 50 μg/m³,
tot i que van ser moderats en més d'una estació de mesurament de la Zona de
Protecció Especial. Així mateix, es va produir una superació del valor límit diari a la
Zona de Qualitat de l'Aire de la Plana de Vic.
El pronòstic meteorològic indica estabilitat atmosfèrica pels propers dos dies i encara
estem sota la influència de la intrusió de pols africana que persistirà fins la tarda, quan
començarà a retirar-se.
En durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s'emetrà un nou comunicat quan es
produeixin novetats del seu estat. L'avís es manté vigent fins al comunicat de finalització.
Al següent enllaç: airenet, podeu consultar les mesures de sensibilització ciutadana, les que
es poden dur a terme des dels municipis, les preventives en obres i per a la indústria, així
com els informes relatius al seguiment de l'episodi.
Al Canal Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures
i recomanacions a adoptar per tal de reduir l'exposició a la contaminació i els riscos per a la
salut derivats de la contaminació de l'aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de
caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb
nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població
en general.

Darrera actualització: 4.01.2023 | 13:46