Comunicació i premsa

Missió

Àrea encarregada de vertebrar la comunicació de l’Ajuntament i la coordinació amb els mitjans de comunicació, així com de vehicular les demandes de la ciutadania a través de les xarxes de comunicació social. 

Responsables

Despeses en comunicació

Campanyes de publicitat institucional, anuncis i convenis subscrits amb els mitjans de comunicació

Anys 2021 / 2020

Les vostres opinions i suggeriments són importants per millorar

Correu electrònic (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament de les dades introduïdes en aquest formulari per part de la persona usuària, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de la persona usuària, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Política de privadesa

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 21.03.2022 | 13:57
Darrera actualització: 21.03.2022 | 13:57