Votacions dels grups municipals al ple ordinari del mes de març de 2022

Dijous, 31 de març de 2022
 • Precs i preguntes dels grups municipals a l'oposició. 

El passat dilluns 28 de març l'Ajuntament de Martorelles va celebrar un nou ple ordinari, aquesta vegada, a la Sala de plens de l'edifici de l'ajuntament. 

De l'ordre del dia, destaquen punts com l'aprovació per unanimitat de la modificació de l'ordenança que regula l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua. El text s’adapta al nou marc legal que afegeix el valor de compra i venda a la fòrmula de càlcul de l’impost.

El ple també va aprovar per unanimitat la creació del Consell de poble i el seu reglament. Un consell de consells que ha d’enfortir la confiança entre entitats, ciutadania i Ajuntament.

El punt 6 aprovava, també per unanimitat, la cessió del local del carrer de la Primavera per a la nova oficina de Correus.

Un altre punt destacat va ser l'aprovació de la creació d'una Junta Local de Seguretat. Un òrgan que ha d’ajudar a coordinar les polítiques en matèria de seguretat al municipi.

I el punt número 8 de l'ordre del dia aprovava el nou Manual d'identitat corporativa. Un document  que modernitza, actualitza i millora la imatge institucional del consistori. 

 

Precs i preguntes

Mònica Utrilla - Martorelles En Comú Podem (MECP)

Al carrer de l'església ha tingut molts pedaços però hi ha un forat bastant gros que pot arribar a ser perillós pel desnivell que té el carrer. 

 • Marc Candela: Prenem nota per fer una reparació ràpida ja que aquest carrer està previst asfaltar aquest 2022. Igual que el carrer de Montnegre i algun altre carrer del municipi. 

Quan es van fer les sessions participatives per a l'elaboració del PAM es van fer propostes a càrrec dels veïns i les veïnes. Com que fa poc vau fer una publicació que deia que la previsió era d'un 75% de compliment del PAM a l'acabar el mandat, la meva pregunta és si les propostes de la ciutadania es troben dins el 75%, si se n'han fet algunes...? Hi ha veïns que tenen aquesta preocupació.

 • Marc Candela: En aquesta entrevista també explico que la pandèmia ens ha impedit portar a terme algunes de les actuacions. Hi ha algunes propostes que, per molt que la ciutadania les fes amb molt bona voluntat, no són viables, però n'hi ha d'altres que sí. Per exemple, el parc de calistènia és viable i aquest 2022 quedarà completat. 

Torno a fer la petició de retirada de la pancarta que hi ha penjada a les escoles Montserrat. La vaig fer a l'anterior ple i el meu company Juan ja l'havia fet també. 

 • Marc Candela: Prenem nota i actuarem en conseqüència. 

Hi havia unes ajudes de la Generalitat que s'havien deixat de pagar a les escoles bressol. Era per saber si s'havia reclamat aquest tema?

 • Marc Candela: L'Ajuntament en el seu moment no va reclamar judicialment aquest deute però sí que és cert que s'ha reconegut que no només els municipis que van denunciar judicialment tenen dret a les ajudes, sinó també la resta. 

Per últim, fa molts mesos una veïna que tenim aquí, la Rosa, va iniciar un procés de comunicació d'informació amb l'ajuntament perquè a la casa on viu es va aprovar una segregació anteriorment per part de l'ajuntament. Concretament, al carrer del Puigmal número 6. Aquesta segregació inicialment es va aprovar sense un estudi ni cap pla topogràfic, la qual cosa l'ajuntament abans d'aprovar res hauria d'haver exigit a la propietat que va presentar el projecte. Donat això la veïna va recollir molta documentació i l'ajuntament li va anar contestant. Es dona el cas que l'ajuntament sí tenia constància però no havia consultat que s'havia fet un estudi topogràfic i no el va demanar. I també se n'adona que a l'escriptura del projecte de segregació, les mides no coincideixen però tampoc es va comprovar. Perquè si això es comprova amb l'estudi topogràfic s'hagués pogut veure que el plànol, per començar, no estava a escala, i la veïna, tan de la finca actual com de l'altra, tenen afectacions a nivell de mides. 

Aleshores, un cop segregat el procés continua i es comença a edificar. Per començar, l'edificació inicial es comença a fer sense llicència d'obres. Es van presentant diferents projectes i l'ajuntament va donant pròrrogues, també de la segregació quan ja s'estava edificant. Això va començar el 2018. Al febrer de 2021, després de molts intents, s'aprova perquè s'ajusta als paràmetres urbanístic que es demanen però el total de les dues finques segregades continua sense coincidir amb les dades que teòricament l'arquitecte que presenta el projecte recull en aquests plànols. Passat el temps, l'ajuntament per la seva part, demana un estudi topogràfic, el paga de la seva butxaca no sent competència seva, sinó que l'ha de demanar a la propietat. Després, es torna a presentar un altre projecte, se li havia donat diferents pròrrogues a la propietària, fins a 4 o 5, i en una d'elles se li adverteix que passar-se del límit de les dates pot comportar denúncia o sanció econòmica. El projecte inicial diu que el límit entre les dues finques ha de ser una línia recta, això es veu afectat i se li menja tros també a la veïna sempre afavorint el que presenta l'arquitecte contractat per la propietària on presenta 4 o 5 plànols amb mesures que no estan a escala, perquè es pot veure a simple vista. A  més a més, deixant a part el tema urbanístic, per un tema de seguretat ja s'ha fet la segregació, s'ha edificat el nou habitatge i s'instal·len els veïns i veïnes d'aquesta propietat sense llicència de primera ocupació.  Porten sis mesos vivint aquí, la veïna va comunicar que no tenien llicència de primera ocupació i la policia passava, feia informes dient que hi havia llum però ningú a dins la casa, quan ells ni baixaven del cotxe. És a dir, tenim dos temes, un d'urbanisme i un de seguretat. 

En aquesta última intervenció l'ajuntament té previst prendre mesures contra la veïna propietària, que ha tingut tantes pròrrogues i se li ha aprovat un projecte sense estudi topogràfic i no coincident amb les mesures?

 • Marc Candela: És cert, es va aprovar una reparcel·lació i segregació d'una parcel·la que no s'ajustava a mides. Per això l'ajuntament va encarregar un topogràfic, no per substituir el que havia de fer la propietat inicial, sinó per saber les mides reals del que s'estava aprovant. S'ha esmenat aquella segregació i s'ha contestat a les dues parts el que demanaven. Per tant, la situació entre les dues propietats no entra dins les competències municipals. El que sí li pertoca a l'ajuntament és fomentar la bona convivència entre el veïnat i per això vetllarem. L'expedient es va revisar, regularitzar i està tot en ordre. 

 • Mònica Utrilla: em sembla bé que contestis a tot però esperava resposta dels regidors d'Urbanisme i Seguretat. D'altra banda, he dit ocupació pèrò realment són propietaris. Dius que està solucionat però la veïna si del Cadastre li demanen mesures hi ha incongruències i és un tema que preocupa a la propietària actual. 

 • Marc Candela: Totes les preguntes que has fer competeixen a alcaldia i a les meves regidories. Afegir que la documentació de la parcel·la actual és correcta i és un tema de propietats on l'ajuntament no pot entrar. 

 

Margarita Casanovas - Units per Martorelles (UxM)

Volia preguntar per si estaven adjudicades les obres de la Vinya però ja has comentat que es farà un ple més endavant per fer-ho. 

I em congratulo perquè hem tingut la primera intenció de reunió del tema de l'aigua i el dia 7 tenim una altra. 

 • Marc Candela: Explico el tema de la Vinya. Tot el procés de licitació per adjudicació de les obres ja ha finalitzat, per tant, ja sabem quina constructora ho farà. No podem anar a ple fins que no tinguem tancat l'exercici 2021, perquè la partida econòmica pertany a l'exercici anterior. Des del 28 de febrer que els números són a la Diputació que és qui fiscalitza tots els municipis de la província. 

 

PSC-MAPM - Octavi Mill

Com està el tema del bus exprés?

 • Gerard del Caño: Només hem rebut la benvinguda per part de l'AMTU i els contactes tècnics. Ara és quan comencem a treballar. 

Com afectarà a la ciutadania de Martorelles la Zona de Baixes Emissions de Mollet?

 • Marc Candela: No se'ns ha consultat per aquest tema i estem una mica a l'expectativa. 

PSC-MAPM - Maria del Carmen Villarazo

Com està el tema de les obres de la rotonda del polígon, de la passera de Can Sunyer, i el canvi d'il·luminació a Carrencà i al parc de Can Sunyer?

 • Marc Candela: Hem fet notícia al web i a xarxes. Quan es va establir l'empresa Amazon a Martorelles vam sol·licitar a Carreteres i a la Generalitat que millorés la mobilitat del carrer Carrerada fins a la rotonda de Can Puig. Aquest carrer és propietat de la Generalitat i ja aleshores vam fer la petició. Hi construiran una rotonda a l'alçada del carrer Carrerada amb el de la Verneda. El període d'execució d'aquesta i de l'obra de la rotonda de Mollet és de sis mesos. Aprofitant aquesta obra, hem demanat reordenar el trànsit, l'aparcament i els passos de vianants del carrer de la Verneda i Carrerada. També tenim un projecte de passos de vianants per poder anar del carrer de Can Puig fins a Mollet amb seguretat pels vianants. 

 • El projecte de la passera entre el carrer del Comerç i la plaça El·líptica preveïem que es pugui ralitzar de cara l'estiu. 

 • Els dos projectes de millora de l'enllumenat de Carrencà i el parc de Can Sunyer està previst que s'executin aquests 2022. 

Com ha participat l'ajuntament en les jornades de portes obertes de les escoles?

 • Marc Candela: Al 2015 vam començar a fomentar les escoles públiques del municipi i això volia dir millorar les escoles i fer una forta campanya de publicitat i difusió d'aquestes. Les dades en els darrers sis anys han anat en augment fins el 2021 on vam tocar el pic, i aquest any no són tan bones de moment. L'ajuntament edita un llibret explicant la idoneïtat de les escoles a Martorelles. Enguany s'han fet banderoles i pancartes noves. Mai s'ha participat de les jornades de portes obertes a les escoles perquè cada centre s'organitza com vol. 

M'agradaria saber quines són les empreses que soterraran la llum i la telefonia al barri de Can Sunyer? M'agradaria que m'ho contestessin per escrit. 

 • Marc Candela: Ho contestem per escrit. 

Veure el Ple

Darrera actualització: 31.03.2022 | 10:46