Certificat d'empadronament històric

Dades del padró d'habitants. Padró habitants. Certificat empadronament històric

Tràmit que serveix per certificar les dades que consten al Padró Municipal d’Habitants

  • Temps de residència d’una persona en un domicili/s de Martorelles
  • Nombre de persones convivents  (Pot ser del domicili actual o d’un domicili anterior)

Si el certificat demanat afecta a alguna persona diferent a la sol·licitant, cal disposar del seu consentiment i emplenar l'Autorització de la cessió de dades d'empadronament (que trobareu en aquesta mateixa pàgina).

Quan es pot demanar

Tot l'any

Normativa de referència

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat per Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Habitants al municipi de Martorelles majors d'edat

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2022 | 19:09