Volant d'empadronament. Volant de convivència. Padró d'habitants

Volant padró habitants. Volant convivència. Volant residència. Volant empadronament

Tràmit que serveix per demostrar que, segons les dades actuals existents (el dia que es fa el volant) al Padró Municipal d'Habitants, una persona o varies viuen en un habitatge concret de Martorelles.

Quan aquest tràmit afecta a més d'una persona, cal emplenar l'Autorització de la cessió de dades d'empadronament de cada persona que viu al domicili (que trobareu en aquesta mateixa pàgina).

Validesa del volant d'empadronament

3 mesos des de la seva expedició.

Quan es pot presentar

Tot l'any

Normativa de referència

  • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat per Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol habitant de Martorelles major d'edat

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.07.2022 | 14:15