Informe urbanístic. Certificat urbanístic

Tràmit que serveix per demanar els següents informes urbanístics o certificats urbanístics:

 • De numeració o de nom de la via pública

Certificat on consta l'adreça i/o la numeració assignada a una finca. (Preu 52€)

 • D’alineacions i rasants

Certificat de senyalització del càlcul de superfícies -normalment per cessions de vial o altres sistemes o per sobreres de via pública- segons normativa. Normalment, es demana per un projecte d'obres i, en especial, quan la finca està afectada per vial o altres sistemes -zona verda, parc forestal...- (Preu 125'40€)

 • D'aprofitament urbanístic

Document on hi poden constar les condicions i el volum edificable permès d'una finca (número de plantes, fondària, separació de llindars de parcel·la...), l'aprofitament, les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari...) i les possibles afectacions, regulacions o ordenacions urbanístiques segons el que disposa el Pla General d'Ordenació de Martorelles. (Preu 125'40€)

 •  Informe urbanístic genèric

Document amb informació sobre qüestions relacionades amb el planejament i la gestió urbanística. (Preu 125'40€)

Qui el pot demanar

Qualsevol persona.

Normativa de referència

Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per a l'expedició de documents administratius. Art. 6.1. Epígraf 3r

Quin cost té

Ordenança fiscal 23, Art. 6.1, epígraf 3r- Preu expedició de documents:
Certificació urbanística  52€
Certificat / informe urbanístic 125'40€

Com es tramita 

 1. Emplenar el formulari 0119 (que hi ha en aquesta mateixa pàgina) i seguir les indicacions de l'apartat -Canals de tramitació-
 2. Al cap d'uns dies, ens posarem en contacte amb vosaltres per indicar-vos la quantitat que heu de pagar, és a dir, rebreu la liquidació tributària.
 3. Haureu d'anar a una entitat bancària i fer el pagament.
 4. Es recomana enviar el comprovant del pagament al correu mar.urbanisme@martorelles.cat
 5. Finalment, us trametrem el certificat o l'informe que heu sol·licitad.

Termini màxim de resolució

1 mes

Qui pot sol·licitar-ho:

Ciutadania

Cal aportar:

 • Formulari - 0119 Informe, certificat urbanístic

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • És d'obligat compliment que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2022 | 19:51